Комунальний заклад"СЗШ №42" Кам'янської міської ради

 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
ЗНО

Напрямки роботи

 

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу. Одним із пріоритетних напрямків роботи школи №42 м. Дніпродзержинська є формування національної свідомості школярів з осмисленою патріотичною позицією.

Мета роботи з даного напрямку  - виховання молодої людини - патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов'язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій української національної культури.

   Педагогічний колектив працює над створенням школи, яка б виховувала учнівську молодь , здатну успішно жити в оновленому суспільстві,забезпечила б виховання національної свідомості учнів різних вікових груп.  Ми прагнемо, щоб у закладі панував український національний дух, виховувалось нове покоління українських громадян, вчимо бережливому, шанобливому ставленню до державної символіки, національних традицій. Школа є творчою лабораторією педагогів, що має на меті розробити модель національно–патріотичного виховання учнівської молоді. Ми працюємо над тим, щоб кожен учень відчував себе причетним до долі України, відзначався національною гідністю. А для досягнення цієї мети учителі проводять змістовну виховну  роботу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Директор школи

____________________ І.І. Мартиненко

 

План заходівСЗШ№42

з національно- патріотичного виховання

 (на основі Концепції національно-патріотичного виховання молоді)

 

2016-2017н.р.

 

Завдання Концепції

Зміст заходу

Термін

Виконавці

1

Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей

Створювати належні умови для рівного доступу до якісної освіти.

Вжити заходи для забезпечення організаційно-правових засад діяльності школи, їх належного кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення

Постійно

Директор

2

 

 

 

 

 

 

 

Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь

 

 

 

Забезпечити  розміщення у приміщеннях школи державної символіки, виконання державного Гімну під час проведення різноманітних урочистих зібрань, спортивних змагань, інших масових заходів

Постійно

Педагог - організатор

 

Проведення в школі заходів до Дня Державного Прапора України.

Серпень

Педагог - організатор

Проведення в школі правової освіти та виховання, направленої на розвиток у школярів почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків.

Постійно

Вчитель  історії

Забезпечити проведення циклу заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України».

Грудень

Вчитель  історії

3

Сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу

 

Постійно

Педколектив

4

Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації

 

Проводити різноманітні творчі конкурси знавців української мови, літературні вечори.

Листопад-березень

Вчитель української мови та літератури

У плані роботи школи передбачати заходи з відзначення Днів української писемності та мови

Листопад

Педагог - організатор

5

Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини

Організувати роботу щодо залучення учнів до вивчення історичного минулого, культури українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом  проведення міських акцій, конкурсів патріотичного спрямування.

Постійно

Вчитель історії

Забезпечити проведення в школі зустрічей, вечорів пам'яті, творчих конкурсів, походів шляхами бойової слави, з метою пропагування та виховання дітей та учнівської молоді на кращих зразках героїчної історії країни, славних бойових і трудових традицій старшого покоління

Жовтень, квітень

Педагог - організатор

вчитель історії

класні керівники

Забезпечення вивчення та узагальнення досвіду школи, окремих вчителів з питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді.

 

Заст..дир НВР

Забезпечити участь в щорічних конкурсах на кращу творчу та науково-дослідницьку, пошукову роботу  серед учнівської  молоді з вивчення невідомих  сторінок історії  та культури  рідного краю, міста (фотографії, живопис, література, тематичні екскурсії),

Постійно

Заст дир. З НВР

вчитель історії

Забезпечення співпраці з радами ветеранів міста в організації проведення заходів до Дня Перемоги та інших пам’ятних дат.

Постійно

Педагог - організатор

6

Відновлення і вшанування національної пам’яті

 

У планах роботи школи передбачати заходи, відповідно до Календаря дат, рекомендованого Громадською радою з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України

Постійно

Педагог - організатор

Організувати у школі виставки фото- та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток українського державотворення.

Квітень

Педагог - організатор

Організувати у бібліотеці школи тематичні експозиції до Дня захисника Вітчизни та до Дня Збройних Сил України

Щороку

 14 .10 і 06.12

Бібліотекар

8

Формування готовності молоді до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави

Проведення днів відкритих дверей спільно з органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами

Постійно

Директор

Заст дир.. з НВР

9

Відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді.

Заходи спрямовані на вивчення подій  Великої  Вітчизняної війни 1941-1945 років

1.Взяти участь у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)

2. Краєзнавчі пошукові експедиції юних

3. Героїко-патріотичні туристичні походи місцями бойової слави – відвідування місць бойової слави, меморіальних комплексів, пам’ятників, братських могил у період війни  1941 - 1945 років

Відповідно Положень про ігри

Протягом року

Протягом року

 

Вчителі фізичного виховання

Вчитель  історії

 Педагог - організатор

Класні керівники

10

Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами

 

Здійснювати у школі як форму виховної роботи шефський патронат між учнями молодших та середніх класів

Постійно

Педагог - організатор

У планах роботи школи  передбачати заходи з відзначення Дня Матері

Травень

Педагог - організатор

Підтримка та розвиток в колі молодіжного волонтерського руху, залучення школярів до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам.

Постійно

Педагог - організатор

11

Консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання

Брати участь у спільних урочистих зібраннях, святкуваннях, спортивно-масових заходах школи.

Постійно

Педагог - організатор

Відкриття кімнати народознавства  

Січень  2015

Вчиель укр.мови

Активізувати роботу кімнати народознавства , постійно поповнювати фонди новими матеріалами пошукової роботи учнів

Постійно

Вчитель укр..мови

Створення стендів та куточків  присвячених подвигам воїнів «Небесної сотні» та воїнів АТО .

Листопад 2015

Вчитель історії

Заст дир. З НВР

12

Сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій клубів, та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді

Забезпечення взаємозв’язків з районними управліннями,   службами, освітніми, культурно-просвітницькими закладами, творчими спілками, громадськими організаціями з питань організації і підтримки різних форм дозвілля та зайнятості дітей і підлітків у позаурочний час

Підтримка та сприяння розвитку учнівського самоврядування

Постійно

 

 

Постійно

Педагогічний колектив

 

 

Підтримка та сприяння розвитку державно -громадського управління освітою; забезпечення координації спільної діяльності адміністрації школи, батьків та учнів

Постійно

Педагогічний колектитв

13

 

 

 

Підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини

Проводити благоустрої у школі на прилеглих територіях

Протягом року

Класні  керівники

 

14

Створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, держави

У школі проводити різносторонню роботу щодо розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці учнівської молоді.

Протягом навчального року

Заст дир. З НВР педагогічний колектив

Становлення волонтерського руху серед батьків, учнів та педагогів школи.

Постійно

Педагог - організатор

15

Сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я

 

Забезпечувати участь учнів  на всіх етапах масових заходів художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, національно-патріотичного, фізкультурно-оздоровчого, військового та спортивного напрямку

Щороку

Педагог - організатор педагогічний колектив

 

 

Організація та проведення заходів, направлених на збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя, навичок дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя

Постійно

Вчителі фізичного виховання та основ здоров’я

Участь у районних спортивних змаганнях

Постійно

Вчителі фізичного виховання

16

Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності

Забезпечення проведення комплексу заходів з профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед дітей і підлітків.

Постійно

Педагог - організатор класні керівники,

Проводити роботу для розвитку скаутського руху, спрямованого на всебічний розвиток особистості, її  моральних, духовних і фізичних якостей, патріотичне виховання підростаючого покоління, відродження історичних та культурних традицій Українського народу.

Постійно

Педагог - організатор класні керівники

Сприяння активізації діяльності педагогічного колективу  з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді духовності, моральної культури,  толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві

Постійно

Педагог - організатор класні керівники

17.

Заходи інформаційно-методичного забезпечення

Розміщення методичних матеріалів патріотичного змісту (конспектів занять та уроків, виховних справ, програм виховної та гурткової роботи, проектів тощо), розроблених педагогами закладу, на сайтах: школи та УО

Постійно

Директор

Модератор сайту

Проведення тематичних екскурсій та лекцій в музеях історії:

Протягом навчального року

Педагог – організатор класні керівники

 

 

Проведення  акцій єднання «Наша Україна –  єдина країна», флеш-мобів «З Україною в серці», відкритих годин спілкування «Моя Україно, я тобою на світі живу», днів української вишиванки та рідної мови, святкових програм «Дихай вільно, моя Україно!» тощо.

Протягом навчального року

Педагог – організатор класні керівники

18.

Заходи  з дітьми та учнівською молоддю, виховні справи, акції, конкурси патріотичного спрямування

1.Участь у Всеукраїнській акції «Лист пораненому»

2 благодійна акція «Діти -воїнам АТО»

3. Цикл Уроків Мужності

4. Проведення  заходів естафети пам’яті

5. Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості присвячений Шевченківським дням

6. «Собори наших душ»

7. Організація та проведення профорієнтаційного змагально-. мотиваційного заходу серед учнівських команд «Обери майбутнє»

 

8. Проведення арт-проекту «Шевченко – наш сучасник»

9.. Дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

10. фестиваль – конкурс дитячої та юнацької творчості «Віват ,таланти!»

11. Заходи до вшанування Дня пам’яті жертв голодомору

12. Заходи до вшанування Дня пам'яті Чорнобильської трагед

13. Проведення  традиційних народних свят  через відтворення національних звичаїв та традицій

14.Раойнний туристичний зліт

15.День захисту дітей

16. виставка малюнків дітей дошкільного віку та батьків «Ми – діти твої, Україно!»

17. свято «Хай в серці кожної дитини живе любов до України».

18.Спортивні свята «Здоров’я дитини – багатство родини!Здоров’я народу-багатство країни»

з вересня 2015 року

постійно

 постійно

жовтень,травень

березень

 

 

 

січень 2016 протягом року

 

 

 

 

березень

 

 листопад

 

березень

 

листопад

 

травень

 

протягом року

 

 

вересень

червень

вересень

 

січень

 

квітень

Заст.дир з НВР

Педагогічний колектив

19.

Заходи спрямовані на зміцнення здоров’я дітей та молоді,

 формування фізичної культури та культури здоров’я

1.Бесіди, лекторії, диспути, години спілкування, психологічні аукціони «Стежина здоров’я», «Шкідливі звички та їх профілактика», «Рухова активність та тривалість життя», «Екологія ґрунту та здоров’я людини», «Стань переможцем над шкідливими звичками», «Не помилитись допоможе обізнаність», «Сходинки здоров’я» тощо

2.Конкурси малюнків, стінгазет, виставки, конкурси соціальної реклами «Здоровим бути модно», «Шкідливі звички на заваді життя», «Твоє майбутнє у твоїх руках», «Здоров’я – найвища цінність», «Internet – віртуальний наркотик».

3. Акції «День без паління», «Цукерка за цигарку», «Скажемо «НІ» шкідливим звичкам!», «Обери життя».

4.Конкурси агітаційних бригад «Ми – за здоровий спосіб життя», «СНІДу – ні!».

5. змагання серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Футбольні надії »

щороку квітень

6 змагання з пішохідного туризму серед учнівської молоді.

7. фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я».

9. змагання зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

Грудень

 

Вересень,

Травень

 

Вересень

 

Березень

 

Вересень

Вчитель основ здоров’я

Заст дир. З НР

Класні керівники

Вчителі фізичного виховання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи СЗШ№42

з виховання в учнів духовності та національної свідомості на патріотичних традиціях та звичаях українського народу (відповідно до шкільного плану роботи)

Організувати виховну роботу класів  в рамках руху “Моя земля – земля моїх батьків” за напрямками:

“Рідна мова – мова солов’їна”,

“Мій край – моя історія жива”,

“Роде наш красний”,

“Струни серця”,

“Кришталеві джерела”.

Протягом року

Заступник директора з виховної роботи,

Класні керівники, керівники гуртків

 

 

Організувати походи територією рідного краю з метою збору матеріалів на маршрутах туристсько-краєзнавчих експедицій:

“ Краса і біль України”,

“ Сто чудес України”,

“ Люби і знай свій рідний край”,

“ Легенди рідного краю”.

Протягом року

Відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу

 

Проведення акції «Я пишу листа воїну-герою», «Мої малюнки, обереги для воїна».

Організація і проведення Благодійної ярмарки (збір коштів для воїнів АТО)

Вересень

Заступник директора з НВР

Педагог-організатор

Класні керівники

 

Проведення виховних заходів, присвячених Святу українського козацтва: шоу-програма « Козаки – не простаки!», присвячена Дню українського козацтва; вишиванка-фест, парад козацьких пісень.

Жовтень

Заступник директора з НВР

Педагог-організатор

Класні керівники

 

Урок мужності до річниці визволення України від фашистських загарбників «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні».

Листопад

Вчителі історії

 

Проведення Декади скорботи та пам’яті з нагоди відзначення роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні «Голгофа народних страждань». Тематична лінійка до Дня пам’яті жертв голодомору.

Листопад

Заступник директора з НВР

Педагог-організатор

Учителі всторії

 

Ознайомити учнів з історією народних свят і обрядів. Провести:

-          свято Миколая;

-          вечорниці на Андрія;

-          Вертепне дійство;

-          конкурс Великодніх писанок.

 

 

Грудень

Березень-квітень

Класні керівники

вчитель образотворчого мистецтва

 

Тиждень милосердя і турботи «Повір у себе!»,присвячений Міжнародному дню інвалідів. Участь в акції милосердя «Допоможи ближньому»

Грудень

Практичний психолог

Соціальний педагог

 

Провести  зустріч  хлопців  9-11  класів із працівниками  військового  комісаріату «Українська  армія сьогодні :  проблеми і  перспективи»

Грудень

Учитель Захисту Вітчизни

 

Провести  Шевченківські дні “Ми тебе не забудем, Тарасе” ( за окремим планом ).

Березень

Вчителі- філологи

 

Провести виховні години на теми:

-          «Духовні традиції українців»,

-          «Традиції мого роду»,

-          “Любіть Україну і пісню її солов’їну”

Протягом року

 

Класні керівники

 

 

 

Організувати проведення в класах конкурсів, вікторин, олімпіад, брейн-рингів з історії України.

Протягом року

Класні керівники,

вчителі історії

 

Провести:

-          День українського писемства (окремі заходи)

-          День  Збройних Сил України:

-          “Веселі старти”,

-          “Козацькі забави”,

-          “Лицарські турніри”.

 

Листапад

Грудень

Класні керівники,

вчителі фізкультури та захисту Вітчизни

 

 

Організувати участь у історико-краєзнавчій конференції “Збережемо пам’ять про подвиг”.

Взяти участь у акції “Збережемо пам’ять про подвиг” (

01.11

 

Протягом року

Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, класні керівники.,

вчителі історії

 

Провести:

Акцію милосердя “Турбота” до міжнародного Дня громадян похилого віку.

До Міжнародного дня інвалідів акція “Милосердя”.

 

 

Жовтень-квітень

 

Класні керівники

 

 

 

Відзначити Національні Дати :

-          Свято Покрови.Свято Українського Козацтва;

-          День української писемності

-          День Соборності України;

-          До Дня виводу військ з Афганістану

-          День рідної мови

 

 

Заступник директора з виховної роботи,

класні керівники,

вчителі історії, філології,

 

 

До Дня захисника Вітчизни:

-          військово-спортивні змагання;

-          виховні години, зустрічі, бесіди, конкурси.

Грудень

Вчителі фізкультури, захисту Вітчизни,

класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

Про підсумки виховної роботи

     в школі за 2016/2017навчальному році    

  

 З метою виконання завдань та реалізації основних принципів виховної роботи з учнівською молоддю, виховна робота школи у 2016-2017 н.р. орієнтувалася на нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини» та нормативно-правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської області, органів місцевого самоврядування. Новий  навчальний рік вніс нові віяння як у навчальну так і у виховну роботу

    Протягом 2016-2017 навчального року було видано накази з виховної роботи: «Про заборону тютюнопаління», «Про дотримання чинного законодавства України з питань безпеки життєдіяльності», «Про виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку у 2016/2017 н.р.», «Про затвердження заходів щодо формування здорового способу життя дітей та учнівської молоді і заборону тютюнопаління», «Про організацію проведення профілактичних заходів для учнів школи, націлених на формування здорового способу життя, попередження негативних явищ в учнівському середовищі», «Про організацію роботи щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді у 2016/2017 н.р.» , «Про організацію роботи ради профілактики щодо попередження правопорушень серед учнів на 2016/2017 н.р.», «Про проведення заходів щодо протидії тероризму» , «Про організацію роботи гуртків у 2016/2017 н.р.», «Про Порядок виявлення та здійснення заходів щодо підтримки дітей та надання практичної допомоги сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах», «Про проведення Новорічних і Різдвяних свят та організацію роботи під час зимових канікул».

       Питання з виховної роботи розглядалися: на педраді(жовтень2016р.) ,нарадах при директорі , на методоб’єднаннях  класних керівників , на Раді профілактики.

В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання. Програмою «Основні орієнтири виховання для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» передбачається залучення учнів до різних форм творчої та суспільно-корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у позакласний час. Ці завдання школа успішно реалізовує. Кожному з напрямків приділяється особлива увага. Виховна робота у школі спланована і проводиться відповідно до виховної проблеми школи: «Виховання громадянина на засадах патріотизму та національної свідомості»

Виховні заходи, об’єднані в тематичні місячники, декади, тижні, проводились згідно з планом роботи школи на 2016/2017 навчальний рік.

Виховна робота у школі у 2016-2017 н.р. передбачала реалізацію наступних завдань:

  -  Формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни.

- Виховання відповідального ставлення до навчання та до праці, розширення кругозору й підготовка до свідомого вибору професії.

- Формування в учнів естетичної культури, розвиток умінь створювати прекрасне навколо себе, розвиток художніх здібностей і талантів дітей.

- Виховання в учнів політичної свідомості, розвиток суспільної активності, формування основ громадянського світогляду.

          Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи, що охопив усі напрямки виховання. Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі працювало 7 класоводів 1-4 класів та 6 класних керівників 5-9,11 класів,педагог-організатор, соціальний педагог ,заступники директора з ВР та НВР. У ході засідань МО вихователів – наставників розглядалися такі питання:

-         Творчість та інновації у педагогічній діяльності

-         Загальні засади гуманістичної педагогіки В.Сухомлинського

-         Обмін досвідом «Використання проектної методики та мультимедійних технологій»

-         Діяльність учнівського самоврядування в школі.

-         Роль учнівської організації у формуванні гуманістичної особистості .

-         Визначення основних напрямів методичної роботи на 2016-2017 р.

-         Взаємини у системі «Вчитель-учні-батьки» (з досвіду роботи)

-         Роль вихователя та вчителя-предметника у формуванні навчальної успішності класу.

       Було систематизовано організацію та участь у календарних, традиційних шкільних святах, заходах, конкурсах.

Протягом навчального року у школі  були проведені такі загальношкільні заходи:

 • Традиційі свята : свято Першого дзвоника, свято до Дня учителя та  8 Березня, свято Осені, посвята в першокласники ,свято Миколая, Новорічний вечір,   свято Останнього дзвоника, випускний вечір;
 • виховні тематичні години, присвячені пам’ятним датам: Олімпійський урок , виховний захід «Безпека на дорозі – це безпека життя!» (1-11 класи, кл.керівники), гра- вікторина з правил дорожнього руху «Пішохід, велосипедист та водій» (1-5 класи, педагог-організатор), усний журнал «Повторимо правила дорожнього руху» (1-7 класи, класні керівники), виховний захід «Вогонь скорботи в серці навіки» (7-і класи), виховний захід «Трагедія Крут: крізь призму минулого й сучасного» ( 5-7 класи), виховний захід «Чорнобиль – чорний біль України» (5-11 кл.), виховний захід «Вклоняємось доземно всім солдатам», виховний захід «О слово рідне, хто без тебе я?» (1-7 класи) ,«Сила України у єднанні» до Дня Соборності України (5-7, класні керівники)
 •  години спілкування на тему: «Забезпечення прав людини на місцевому рівні» (1-4 класи), «Роль Ради Європи у процесі розвитку місцевої демократії» (5-7 класи), , інтелектуальна гра «Наша мова – солов’їна» ( 4-5 класи);  
 •  тренінги: «Молодь за толерантність!» (6-7 класи), «Добро і зло як духовні складові здоров’я» (4-5 класи) ,тренінг на тему: «Як вберегтись від СНІДу?» (8 клас),;
 •  анкетування учнів «Що таке толерантність та чому вона потрібна?» ( 8-10 класи),анкетування «Що ми знаємо про ВІЛ та СНІД?» (7-9 класи, практичний психолог);
 • книжкова виставка в бібліотеці до знаменних дат в історії України та світу;
 •  розповсюдження інформаційних буклетів: «Зрозумій. Допоможи. Підтримай» (УС, педагог-організатор), «Бережи природу», «Дбай про  своє здоров’я »;
 • засідання за круглим столом «Дотримання та захист прав людини – ознака правової держави» (5-6, 7-8, 9,11 класи),  «Єдність і соборність українських земель: від минулого до сьогодення» (8-9 класи);
 • зустріч учнів з працівниками управління юстиції (9-і класи),закладів охорони здоров’я  та викладачами вищих навчальних закладів, представниками громадських об’єднань ;
 •  брейн-ринг «Юний правознавець» ( 6-7 класи);
 • літературні зустрічі з сучасними українським письменником,нашим земляком С.Злючим (6-9– і  класи, Крупко Н.І.), ,
 • диспут на тему « Правда афганської війни» ( 8 класи);
 • заходи до Шевченківських свят: інсценізація творів Т.Шевченка (5 -6 класи), літературна вікторина «Невідомі факти про життя і творчість митця» (7-8 класи, учителі-філологи), виставка ілюстрацій до творів Т.Шевченка «Ми тебе не забули, Тарасе!» (1-5);конкурс віршів «Живий Шевченко» (4, 5-6, 7-8, 9-11 класи, учителі- філологи), конкурс учнівських проектів «Я відкриваю Шевченка» (5-6 класи, учителі-філологи),
 • проведення волонтерської акції «Доброго ранку, ветеран!» до Дня Перемоги (08.05, 5-11 кл.) ,  Листівка солдату, Великодній кошик для воїнів АТО
 •  експрес-подорож «Туристичними шляхами Європи» до  відзначення Дня Європи (12.05, 7-8), година цікавих повідомлень «Знай про Європу більше» (5-7 класи),гра-вікторина «Відкриваємо для себе Європу» (5-9 класи) тощо.

 

       Серед основних завдань Національної стратегії є побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім’ї за освіту і виховання дітей.

З  метою формування ціннісного ставлення до суспільства та держави, виховання почуття поваги і гордості до рідного краю, шанування державних символів, Конституції України у закладі проводяться систематичні виховні заходи спрямовані на виховання свідомого учня- патріота своєї держави.

Новий 2016-2017 н.р. розпочався уроком «Україна – моя країна ». 21 вересня у світі відзначається Міжнародний День миру. З цієї нагоди активістами учнівського самоврядування школи серед учнів 1-4 класів проведено акцію «Зроби голуба – побажай країні миру!»,учні 5-7 класів провели акцію «Подаруй голуба»,учні 3-4 класів взяли участь у конкурсі малюнків на асфальті «Я хочу жити в мирній країні!» . Також ,відбулася виставка дитячих стіннівок на тему «Хай буде мир на всій землі!». Класоводами та класними керівниками 1-11 класів проведено єдину загальношкільну годину спілкування «Мир на землі – радість у родині», а шкільним бібліотекарем створено тематичну виставку літератури на тему «Під мирним небом», яку могли відвідати всі бажаючі школярі. З 12 по 16 жовтня в нашій школі було проведено ряд заходів до Дня захисника України. В кожному класі було проведено виховну годину «Сила нескорених!», метою яких було вшанування мужності та героїзму захисників української землі, національної свідомості та гордості за свою Україну. У шкільній бібліотеці була організована тематична виставка художньої та історичної літератури «Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра». До Дня захисника України учні 6 – 10 класів презентували плакати на тему: «Героям слава!», в яких всі школярі та вчителі могли прочитати інформацію про героїв-земляків, захисників України ( татусів, братів, рідних), які воюють та воювали в зоні АТО ,  учні 9 – 11 класів переглянули документальний фільм «Аеропорт». Для учнів 5-11 класів були проведені козацькі спортивні ігри. В напрямку національного виховання в початковій ланці пройшли години спілкування, присвячені осінньому циклу народних свят: «Україна – країна європейська»(Костогриз М.В. 3-Б кл.), «Державні символи України»(Оровецька С.Ю. 3-А кл.), «Традиції українського народу»(Юрченко С.М. 2-А кл.), «Мій козацький край»(Хамраєва В.Б. 4 кл.)

У квітні 2017р учні школи прийняли участь у проведенні військово-патріотичної гри «Сокіл » Джура».(На рівні району посіли 4 місце. Слід відмітити,що у конкурсі «Ватра »-2 місце, а у конкурсі стройового впоряду -1 місце, але на рівні міста команда за сумою балів з 40 шкіл посіла 20 місце(відп.вчитель захисту Вітчизни Білоножко В.В. та ЗДНВР Булгак О.М.) .

З метою розвитку військово-патріотичного виховання, спортивної підготовки дітей, умінь та навичок, необхідних майбутньому захиснику Вітчизни. До Дня захисника України проведено «Козацькі забави» для учнів 1-4,5-7 класів. Учні 3-а класу(кл.кер. Оровецька С.Ю.) підготували лінійку для учнів 1-4кл. «Ми-нащадки козаків»,а учні 6кл.(кл.кер. Булгак О.М. лінійку пам’яті «Від славних козаків до воїнів АТО». До Дня жертв голодомору класні керівники 5-9,11 класів разом з учнями провели  уроки пам’яті  «Жнива скорботи», акцію «Запали свічку». У  всіх класах є обов’язковими виховні та інформаційні  години, години спілкування, на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави , у фойє школи та кожному кабінеті є куточки державної символіки. Темами годин спілкування та виховних годин є:

-         «Історія та сучасність рідного краю» ;  « Люди, які прославили мій край» ;   

-         «Формування  української народності. Походження назв «Україна», «українці»; 

-         «Україна від козацьких часів до сьогодення»;   

-         «Легенди мого краю»;

-         «Традиції та звичаї українського народу».   

Проводяться комплекси заходів з військово-патріотичного виховання. Це – Уроки мужності, зустрічі з воїнами АТО, учасниками Революції гідності,  лінійки слави, участь у військово-спортивних змаганнях. Щорічно учні являються учасниками акцій: «Милосердя», «Пам’ять», «Доброго ранку,ветеране!».За кожним класним колективом (5-9,11кл) закріплено ветеранів ВВВ, які потребують допомоги. У школі організовано і проводиться пошуково-краєзнавча робота. Створено пошуковий загін, який займається збором матеріалу експедиції  «Моя Батьківщина -Україна».(вч.історії ЧорноморецьЛ.Л.). З метою вшанування пам’яті осіб, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України, проявили героїзм у бойових діях при проведенні антитерористичної операції на сході України в школі проведені уроки мужності, години спілкування, засідання «круглих столів» за темами: «Захисти мир на Землі», «Історії героїв війни: «Ми боролись за українську землю», «Український солдат: хоробрість, воля, взаємодопомога, самовідданість, патріотизм», «Воєнна присяга», «Збройні Сили України, їх види», «Захист Вітчизни — обов'язок громадянина». Організовані спортивні  свята до Дня Захисника Вітчизни «Нам заповідана мужність», до Дня Збройних Сил України  «Ми – нащадки славних козаків». Протягом року педагогічним, учнівським та батьківським колективами проведені благодійні акції для бійців АТО: «Зігрій солдата шкарпетками», «Малюнок воїну АТО» тощо . Всі класи прийняли активну участь.

21.11.16 учні школи прийняли активну участь у засіданні круглого столу за темою: “Герої Небесної сотні - справжні громадяни своєї держави” та  17.02.17 у засіданні круглого столу за темою:  "Вшанування пам'яті Небесної сотні" на базі СЗШ № 19 (Чорноморець Л.Л.)

           24 березня 2017р. у рамках роботи над проектом «Герої серед нас-Герої не вмирають!» відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки в пам’ять про випускника школи, героя,який загинув під час бойових дій в зоні АТО,захищаючи східні кордони нашої держави ,справжнього патріота Віталія Олексійовича Мосьпана. Меморіальна дошка встановлена на фасаді школи, де навчався загиблий Герой, що віддав своє життя, захищаючи Україну.

  До Дня Перемоги  пройшов конкурс строю та пісні  «З Перемогою в серці», в якому прийняли участь учні 2-9,11 класів. При цьому слід відзначити не лише роботу класних керівників вищеназваних класів, а й  активну участь вчителів музики та фізичної культури.   «До річниці революції Гідності в  нашій школі відбувся фестиваль класних колективів на тему: «Ми – майбутнє України!». Учні школи продемонструвати згуртованість,  справжній патріотичний дух, проявили свою громадянську позицію й показали любов до свого народу, до рідної землі. Вони читали вірші про Україну, співали патріотичних пісень, використовували під час свого виступу національну символіку. Учні 9класу (кл.кер.Чорноморець Л.Л. )підготували лінійку «Україна – соборна держава»).

       З  метою формування ціннісного ставлення  до сім’ї, родини, людей класними керівниками проведено виховні години: «Людина починається з добра»(Божок Т.М.), «Що означає бути милосердним»(юрченко С.М.), «Бути толерантним – це …»(Костікова О.Г.), «Співчуття - перший крок до людяності»(Булгак О.М.), «Ставлення людини до людини»(Крупко Н.І.), «Відкривайте чарівні двері добра»( Костогриз М.В)., «Добротою себе перевір»(Лазарєва Є.О.). Учні 2-Б класу (кл.кер.Божок Т.М.) підготували чудове свято «Рідна ненька моя»(до Дня матері)  , на яке запрошені батьки,учні,жителі мікрорайону.

З  метою формування ціннісного ставлення до природи учні брали участь  в упорядкуванні  території біля школи. У рамках екологічного виховання. відбулася Декада  екологічного виховання (20.04-30.04) (відп. Тітова А.О..).  Проведені класні години за темами  «Екологічно чисті товари обираєш ти!»(Оровецька С.Ю.),«Про екологію рідного краю»(Хамраєва В.Б.),«Ліси — багатство країни!»(Продан О.В.),«Заповідні території України»(Черненко В.В.) ,«Перлини природи Дніпропетровщини»(Чорноморець Л.Л.),«Екологічні трагедія ХХІ століття»(Усенко О.О.),«Що ми залишимо нащадкам?»(Крупко Н.І.),«За життя — без сміття»(Костікова О.Г.),«Земля — наш дім»(Юрченко С.М.),«Ми — на варті природи»(Костогриз М.В.). До всесвітнього Дня землі(22.04) проведені Виховні години «Краса Землі в твоїх долонях», книжкова виставка «Земля потребує допомоги», шкільний вернісаж «Рідна природа очима дітей», захист проектів «Найкраща клумба»(озеленення подвір’я школи), проведення акції «Чисте подвір’я – чисте довкілля» , до Міжнародного дня птахів 01.04 проведено конкурс малюнків «Пташки мого району »

Протягом року учні школи брали участь у:

·        конкурсі «Годівничка»(жовтень,березень);

·        конкурсі «Замість ялинки – зимовий букет»(грудень);

·        конкурс «Осінній дивограй»(вересень);

·        шкільному конкурсі природоохоронного плакату(березень).

       Проводились традиційні акції «Збережемо ліси! Здаємо макулатуру!»( збір макулатури). Найактивніші учасники акції учні 4  класу (кл.кер Хамраєва В.Б.). Учень 2-а класу Юрченко С. прийняв участь у  Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості "День зустрічі птахів - 2017" (виготовлення годівнички для птахів).У жовтня 2016р. учні 6 класу прийняли участь у районному конкурсі - святі Птахів та посіли І місце у номінації «Юні аніматори».

З  метою формування ціннісного ставлення  до мистецтва у школі проведено виставки-конкурси: «Осінній букет», «Замість ялинки зимовий букет», конкурс Валентинок, Великодніх поробок тощо. Проведено конкурси малюнків «Ми майбутні олімпійці», «Безпечна дорога», «Обережно вогонь», «Твоє здоров’я  в твоїх руках», «Екологічна катастрофа - Чорнобиль».

Цикл осінніх свят розпочався з осіннього ярмарку( ). За виручені кошти учні придбали  необхідні речі для воїнів АТО,які передали волонтерам . Учні школи прийняли активну участь у акції «Подаруй бібліотеці книгу». Цікаво пройшли свята української пісні та жіночого дня 8 Березня(березень) . Слід відмітити, що у конкурсі української пісні  приймали участь не тільки учні , а і весь педагогічний колектив на чолі з директором Мартиненко І.І.

Днем Святого Миколая розпочинається цикл новорічних та Різдвяних святкувань. Святкову вистава до Дня Святого Миколая для учнів 1-4 класів та вихованців ДНЗ №29 підготували учні 4 класу(кл.кер. Хамраєва В.Б. ).Під час Новорічних свят ,на учнів школи  чекала зустріч з казковими героями . Учні школи підготували казку «Пригоди у новорічному лісі».

       З  метою формування ціннісного ставлення до себе у вересні було проведено місячник «Увага! Діти на дорозі» , в період з 14.03 по 18.03.2017р. проведено «Тиждень безпеки життєдіяльності», Тиждень здоров’я(01.04.-10.04) метою яких було пропагування здорового способу життя; проведення оздоровчо-профілактичної  роботи серед підлітків; формування усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у гармонійному розвиткові особистості. Оформлено класні куточки з інформацією про безпечний рух дітей, стенди «За здоровий спосіб життя», «Безпека життя». Значна увага була приділена проведенню профілактичних бесід, інструктажів, організації чергування учнів у школі. Проведені бесіди по профілактиці дитячого травматизму:

-         Правила дорожнього руху;

-         Правила протипожежної безпеки;

-         Запобігання отруєнням;

-         Правила безпеки при користуванні газом;

-         Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами;

-         Правила безпеки  на воді;

-         Правила безпеки  користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму;

-         Я обираю здоровий спосіб життя (з профілактики ВІЛ / СНІДу).

Педагогічний колектив спрямував роботу на запобігання дитячому травматизму як під час уроків так і у позаурочний час. 

У закладі працює загін ЮІР,члени якого посіли І місце у районних змаганнях загонів ЮІР(кер.Булгак О.М.).

           З метою набуття практичних навичок з безпеки життєдіяльності учнів. Зокрема, були проведені: години спілкування «Будь обережним!» та виставка малюнків та стіннівок «Будь уважним на дорогах» , тренування вмінь у випадку надзвичайних ситуацій серед учнів 1-4-их класів та моделювання першої медичної допомого при ДТП серед старшокласників (Іванова О.О.),круглий стіл «Профілактика інфекційних захворювань» та організація роботи лекторських груп «Бути здоровим – престижно» (Булгак О.М.), класні керівники провели тематичні години спілкування з основ безпеки життєдіяльності. Протягом усього навчального року і, зокрема, перед проведенням певних заходів (екскурсії, походи, змагання, канікули  та ін.) класними керівниками та вчителями - предметниками   проводилася робота стосовно збереження життя і здоров’я дітей та робота по запобіганню нещасних випадків серед неповнолітніх. Проведені бесіди, виховні заходи, написані диктанти. Висвітлені практично всі ситуації, які можуть загрожувати життю чи здоров’ю дитини; диктанти та бесіди мають велику цінність для запобігання нещасних випадків. Учні 5-6кл.прийняли участь у міському конкурсі «Молодь обирає здоров’я »(відп. Тітова А.О.) . У рамках роботи з профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії,  СНІДу, ХПСШ проводилися: анонімне соціологічне опитування учнів школи з метою виявлення поширення куріння в підлітковому та молодшому шкільному віці, дослідження чинників куріння, акції «Цей день без паління!», конкурс «Мій клас - без курців!», випуск інформаційних бюлетенів, валеолистівок. Найактивнішими учасниками шкільного проекту «Мій клас – за здоровий спосіб життя !» стали учні 1-а,2-б,3-а,4,6,11класів.(класні керівники Божок Т.М.,Продан О.В.,Оровецька С.Ю.,Хамраєва В.Б.,Булгак О.М.,Усенко О.О.). На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 514-р «Про затвердження плану заходів на 2015 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» в школі проведені: круглий стіл «Наркотики та СНІД» за участю лікаря-нарколога ДБЦРЛ, відеолекторій  «Правда про наркотики» за участю представників РЦСССДМ, години спілкування «Профілактика нарко-залежності», «Профілактика захворювання на СНІД та ЗПСШ», тижні «За здоровий спосіб життя» (листопад, квітень).

     Активізувати інтерес до фізичної культури і спорту, здорового способу життя, розвивати прагнення бути фізично здоровою людиною  допомогли різні за тематикою загальношкільні спортивні змагання: відзначення Дня спорту і здоров’я, відзначення  Всесвітнього дня туризму (змагання  з пішохідного туризму за формою гри- Квесту, спортивного орієнтування на середніх дистанціях та в естафетах), змагання з загально-фізичної підготовки, змагання з волейболу,  футболу. Традиційно у вересні відбувається тиждень фізкультури та спорту,відкриття шкільної спартакіади на міській галявині туристичних зльотів.. Протягом тижня проходять спортивні змагання,конкурси поробок та малюнків,олімпійські уроки, вікторини та конкурси. Учні школи активно приймають участь у спортивному житті школи та міста (відп. вчителі фіз-ри Білоножко В.В., Усенко О.О.,Черненко В.В.). Протягом року учні школи прийняли участь: у туристсько краєзнавчому зльоті серед навчальних закладів (вересень), змагання з водного туризму ,змагання з настільного тенісу ,з гандболу серед дівчат 5 - 7 класів «Кубок Мурашова», у  спортивно-масовому заході «Спорт для всіх – здоров’я нації» серед команд 3 – 4 класів загально-освітніх шкіл міста -ІІІ місце ; міських змаганнях з силової підготовки ; багатоборства до дня 25 р. Збройних сил України . Індивідуальна участь дітей у міському конкурсі “ Знавець Олімпійського руху ” - Якимець А. , Васильченко А. Командна участь у міських змаганнях з спортивної аеробіки , “ Козацький гарт ”. Командна участь у міських змаганнях з футболу ,командна участь у міських змаганнях з водного туризму,командна участь у міських змаганнях з шашок -, командна участь - 7 кл. у міських змаганнях “ Старти надій ”, участь у спортивно-масовому заході "Фестиваль спортивно-патріотичного виховання молоді" (ІІІ місце у номінації "надання І домедичної допомоги"), участь у міських змаганнях з гандболу (старша вікова група) кубок переможців,  міські змагання "стрілецьке багатоборство", участь у спортивно-масовому заході "Ігри чемпіонів" серед учнів 5-6 класів ,участь у міських  змаганнях зі стрільби з лазерного автомату . Родина Апанасенко посіла4 місце у міському конкурсі «Тато,мама,я спортивна сім’я ».Учениця 4 класу  Мосьпан Д. та учениця 2 б класу Кузнецова М. прийняли участь у міському конкурсі малюнків  "Олімпійський рух"  і посіли І місця.

Профорієнтаційна робота школи  побудована на тісному зв’язку з вищими навчальними та середніми спеціальними навчальними закладами та центром зайнятості. На базі школи систематично відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками вищих навчальних закладів. Учні 9,11 класів  відвідали  центр зайнятості. Працівники центру ознайомили школярів із широким вибором професій та їх кваліфікаційними характеристиками, показали фільм «Центр професійної технічної підготовки». Учні за допомогою «професійного» анкетування мали можливість визначити свої професійні нахили. З метою профорієнтації учнівської молоді в школі проводяться зустрічі з викладачами вищих  та середніх навчальних закладів. Для учнів 9,11 класів був проведений психологічний тренінг « Зроби свій вибір» за участю викладача ДДТУ(кл.кер.Усенко О.О.). Учні змогли дізнатися  про основні професії, які потрібні нашому регіону, вчилися складати резюме, представляти себе роботодавцем та виступати в ролі директора фірми.  

Правовиховній роботі школа приділяє особливу увагу. Робота проводиться у двох основних напрямках: просвітницькому та профілактичному.   В  закладі розроблені заходи та затверджені відповідними наказами щодо попередження шкідливих звичок серед неповнолітніх(№ 149 від 01.09.16); щодо профілактики тютюнопаління (№06\1 від08.01.16,№127 від 01.09.2016);щодо попередження правопорушень і злочинності серед учнів, жорстокості та насильства  серед неповнолітніх(№ 152від 01.09.2016р.)   .  На нарадах при директорі розглядалось   питання правового виховання, про систему виховної роботи з формування  здорового способу життя ,  про роботу з неблагополучними сім’ями . Дане питання виносилось на засідання МО класних керівників (15.01.2017р).  Учні школи охоплені превентивним проектом « Ми обираємо здоровий спосіб життя»  (5-11кл.) Превентивне виховання  впроваджується через викладання предмету «Основи здоров’я ».   В превентивному вихованні значну роль  відіграє спільна діяльність школи та працівників кримінальної поліції у справах з дітьми. Стали традиційними спільні рейди в сім’ї,що потребують особливого контролю, таких рейдів було проведено шість. Систематичним є зустрічі з працівниками поліції Південного району та з працівниками  соціальної служби при  адміністрації південного району.. Старшокласники мали змогу ознайомитися зі своїми правами та обов’язками в позашкільний період, поставити питання професійним працівникам. Значну роль у правовиховній роботі відіграють органи учнівського самоврядування. Так, стали традиційними щомісячні засідання комісії дисципліни та порядку .На засідання запрошуються учні, які мають проблеми з поведінкою, систематичні спізнення, не виконують правил для учнів. Не залишаються поза увагою діти, які складають так звану групу ризику.   Розроблені плани сумісних дій спільно з кримінальною поліцією та ССД. Систематично проводяться бесіди, години спілкування: «Шкідливі звички, як їх позбутися?»(9кл), « Знаємо права – виконуємо обов’язки »(5,6), «Наркоманія – крок у безодню»(7,8) ; «Здоров’я – запорука успіху»(1-11кл), «Мої права та обов’язки»(1-5кл) ; «Правда і вигадки про СНІД»(6-8кл), «Захворювання, що передаються статевим шляхом» (9,11кл); «Вплив алкоголю та тютюнопаління на організм дитини»(9,11кл), «Жорстокість в учнівському середовищі»(1-11кл); «Курити чи бути здоровим – вибирайте самі»; виховний захід «Здоровим бути здорово » (квітень)(1-4 кл);проведено відео лекторії «Правда про алкоголь, тютюн, наркотики»(8-9кл)- листопад, «Правда про аборти»( 11кл)- квітень ;тренінги: «Молодь каже наркотикам «Ні», «Ми проти насильства» , «Як стати толерантною людиною», «Гендерна рівність»; «Ми – за здоров’я», «За хмарою тютюнового диму» ; « Молодіжна субкультура », «Вибери життя! ». До Дня толерантності(16.11) проведено в\г «Толерантність – це прояв людської індивідуальності», «Толерантність – це гармонія у різноманітності».

        В грудні 2016р. проведено тиждень правових знань під девізом «На паралельних дорогах прав та обов’язків» (відп. вчитель правознавства Чорноморець Л.Л.):

-         Випуск стіннівок «Правова культура – міцність держави»;

-         Години спілкування на правову тематику;

-         Квест-гра «Правознавець» ;

-         Заочна подорож «Екскурс до галактики «Я – людина серед людей» ;

-         Конкурс малюнків «Права людини» ;

-         В./г « Права людини - права дитини».

     Але в роботі з профілактики правопорушень є чимало недоліків ,як в діяльності класних ке­рівників, так і в школі в цілому. Необхідно тісніше знайомитися з неблагополучними сім’я­ми, залучати дітей до шкільної справи, прово­дити профілактичну роботу у мікрорайоні школи,вчасно інформувати адміністрацію школи та відповідні правоохоронні органи щодо виявлення  випадків неналежного ставлення батьків до виконання своїх обов’язків.

         З метою розширення дитячого кругозору, ознайомлення з пам’ятками культури, архітектури, історії та мистецтва рідного краю були здійснені екскурсії і туристичні подорожі до м.Дніпропетровська та екскурсії рідним містом. Учні школи  відвідали кондитерську фабрику АВК, дніпропетровський телецентр, Іверський собор, козацький хутір Галушківка, о.Хортиця. Найактивнішими організаторами екскурсій є класні керівники: Оровецька С.Ю., Булгак О.М., Хамраєва В.Б.

    Відповідно до річного плану роботи школи адміністрацією вивчався стан гурткової роботи у школі з метою оцінки її ефективності та впливу на розвиток творчого потенціалу учнів. Протягом  року в школі працювало шість гуртків з різних напрямків,де розвивали свої творчі здібності 135 учнів школи, що становить 38% від загальної кількості учнів школи. Гуртки працювали згідно з планом роботи школи, затвердженим директором школи. Робота всіх гуртків була правильно спланована , затверджена.  Систематично проводиться облік відвідування дітей. Відвідують гуртки учні 1-11 класів. Важливе завдання школи – створити такі умови, щоб учні після уроків залишалися в школі, знаючи, що їм буде цікаво. Протягом року діють гуртки:

п/п

Назва гуртка

Керівник гуртка

 

«Умілі ручки»

Коваленко М.Д.

 

Спортивний (Гандбол)

Усенко О.О.

 

Танцювальний

Протасюк Н.В.

 

Вокальний

Мельничук Т.В.

 

Кіокушин кан карате

Кашира Р.В.

 

Чарлідинг

 

      До роботи у гуртках залучені діти пільгових категорій та учні девіантної поведінки.  Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час предметних декад та тижнів, вихованці гуртків брали участь у спортивних, культурно-масових, мистецьких   заходах, які проходили в школі та місті,а саме : вихованці гуртка „Умілі ручки ” (кер.Коваленко М.Д.) стали переможцями  у міських конкурсах: «Віват , талант!», «Люби і знай свій рідний край», «Україна вишивана » у номінації декоративно - вжиткове . Вихованка вокального гуртка (кер.Мельничук Т.В.) Цілина М.  є дипломантом ІІІ ступеню міського конкурсу «Віват,талант!» ,учень 4 класу Миршавка Микита   нагороджений дипломом ІІ супеню конкурсу «Віват,талант!».Учні школи  прийняли участь у міському фестивалі «Мамай Фест». У лютому 2017р. підведені підсумки міського  конкурсу «Собори наших душ» у якому учениця 9 класу Ємець О. посіла І місце у номінації ОТМ,а Учениця 8 класу Лебідь Д. посіла ІІІ місце у номінації «Літературне мистецтво». Також учні школи є переможцями міського туру Всеукраїнського конкурсу «Люби  і знай свій рідний край » , а саме у номінаціях:  декоративно-вжиткове мистецтво ( Терещенко Т.), різьба по дереву –Пелех О., ОТМ – Ємець О., у місцевому  конкурсі «Урок казки» вихованці гуртка посіли І місце у номінації «Золоті ручки». Окрім шкільних гуртків учнів відвідують спортивні секції міста,гуртки філії ЦПР та ДТ «Умка», ПК «Хімік» тощо. Аналіз зайнятості учнів 1-4 класів в позаурочний час показав, що майже 74% учнів зайняті в гуртках, спортивних секціях  і лише 33% учнів 5-11 класів зайняті в позаурочний час.

 

 

 

    Однією з форм залучення учнів до участі у громадському житті школи, міста є учнівське самоврядування. У вересні 2016 року відповідно до Статуту учнівського самоврядування в школі проведено вибори Президента учнівського об’єднання «Первоцвіт» у відповідності до яких Президентом учнівського об’єднання «Первоцвіт » було обрано Терещенко Тетяну , ученицю 9 класу. Згідно зі Статутом учнівського самоврядування школи визначено таку його структуру:

-         Загальні учнівські збори;

-         Президент учнівського об’єднання ;

-         Учнівська Рада;

-         Сектор права і порядку;

-         Сектор дозвілля і відпочинку;

-         Сектор дисципліни і правопорядку;

-         Сектор засобів масової інформації;

Права і обов’язки органів учнівського самоврядування визначаються статтями та положеннями Статуту учнівського самоврядування  школи .

                 Діяльність органів учнівського самоврядування здійснюється за напрямами:

1. Організація свят, вечорів, дискотек та інших заходів.

2. Участь в шкільних, міських та обласних конкурсах.

3. Організація екскурсій.

4. Випуск щомісячної стіннівки, проведення інформаційних лінійок.

5. Участь у проведенні тематичних тижнів школи.

6. Участь у проектній діяльності.

7. Організація волонтерських акцій

8. Взаємодія з громадськими організаціями, громадськістю, батьківським колективом тощо.

       Засідання органів учнівського самоврядування здійснювалися не менше одного разу на місяць у відповідності з тематикою засідань учнівської ради школи на 2016-2017 н.р. В кінці вересня було повністю сформовано склад учнівської ради.На засіданнях активу розглядались такі питання:

- затвердження графіків  проведення засідань активу у  2016-2017 н. р.;

- визначення завдань щодо роботи секторів,  планування роботи  на 2016-2017 н. р.;

- результати проведення рейдів – перевірок, огляду куточків,  озеленення класних кімнат ;запізнення на уроки та пропуски уроків,шкільна форма тощо.

- підведення підсумків  шкільних конкурсів;

- участь учнівського самоврядування в міських  учнівських проектах.

Приділяється значна увага роботі з батьками, як у  проведенні батьківських зборів, так і в проведенні загальношкільних свят за участю батьків, індивідуальних зустрічах класних керівників та вчителів-предметників з батьками учнів. 3 вересня  2017 р.. відбулися загальношкільні батьківські збори, продовженням яких стали батьківські збори у класах. Планово розглядалися питання успішності та стан відвідування учнями школи, організація гарячого харчування, організація уроків фізичної культури, дотримання правил Статуту школи , шкільна форма, план роботи на осінні, зимові та весняні канікули,організація навчальної практики та екскурсій, використання коштів спецрахунку, питання літнього оздоровлення учнів, а також роль родинно- сімейного виховання у сприянні психологічному здоров`ю дитини. Неодноразово до проведення позакласних заходів та екскурсій залучалися батьки учнів. За потреби, класні батьківські збори скликаються на розсуд класного керівника, крім планових один раз на семестр. Планово розглядаються питання навчальної успішності учнів, профілактики жорстокості та насильства, вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів серед учнівської молоді; запобігання дитячому травматизму; організації екскурсій в канікулярний час, порядок використання учнями мобільних телефонів в гімназії, запобігання дитячому травматизму, дотримання єдиних вимог стосовно поведінки учнів у гімназії, шкільної форми, харчування, літнього оздоровлення та ін. Систематично (згідно плану роботи)відбуваються засідання батьківського всеобучу на яких розглядаються питання щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх,відповідальність батьків за навчання та виховання дітей, надаються поради щодо агресивної поведінки дітей тощо. Найкраще налагоджена робота з батьками класних керівників: Чорноморець Л.Л.(9 кл.), Усенко О.О. (11кл),  Оровецька С.Ю.(3-а кл.).Костікова О.Г.(5кл.).

 

Індивідуальна робота з учнями була направлена на свідоме відношення учнів до навчання, відповідальність за доручену справу, культуру спілкування, користування косметикою (для дівчат), транспортними засобами (хлопці), перевірку стану ведення підручників, щоденників, проводилися бесіди про поведінку у школі та на уроці, про навчання, участь у громадських справах, про виконання доручень, поетичні вітальні, відверті розмови як з усіма учня

ми, так і індивідуально.                        

Школа постійно підтримує зв’язки:

-         з органами охорони здоров’я;

-         зі службою у справах дітей;

-         відділом поліції у справах дітей;

-         центром соціальних служб у справах сім’ї, дітей і молоді та координує свою діяльність з питань профілактики правопорушень, тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії у співпраці з даними органами.

-         вищими навчальними закладами міста;

-         волонтерським  об’єднанням «Майдан Січеслави »

     Контактна інформація про представників названих вище служб розміщена на веб-сайті школи, завдяки чому батьки можуть отримувати індивідуальні консультації з представниками правоохоронних органів, з лікарем чи медсестрою.

    У 2016-2017 навчальному році проведено ряд позакласних заходів із залученням представників установ та організацій, з якими налагоджено співпрацю: 

-         у школі відбулася зустріч із акушером-гінекологом, яка провела для дівчат 9 , 11 класів лекцію на тему «Репродуктивне здоров’я».

-         в школу  було запрошено представників МНС, які розповіли учням про особливості надання першої медичної допомоги при пораненнях та реанімацію потерпілих.

-         року в рамках проведення Всеукраїнського тижня права для учнів 7-11 класів було організовано зустріч із начальником відділу організації та контролю за виконанням рішень управління поліції. У ході зустрічі учні мали можливість ознайомитися зі специфікою роботи державних виконавців, переглянути фільм про діяльність управління державної виконавчої служби, а також отримати вичерпні відповіді на поставлені запитання;

-         спільно з волонтерським об’єднанням «Майдан Січеслава »організовані зустрічі з воїнами АТО та систематично передається благодійна допомога,у вигляді речей та продуктів харчування для воїнів АТО.


      Продовжувалася робота по вихованню толерантності учнів, по поліпшенню міжособистісних стосунків у класних колективах. З 28.03 по 01.04.2017 було проведено тиждень профілактики жорстокої поведінки серед дітей та підлітків. Соціальний педагог  залучила учнів до тематичних кінолекторіїв, провели спеціальне засідання шкільного парламенту з даної проблематики. Педагог-організатор Булгак О.М. організувала та провела конкурс малюнків «Я вмію товаришувати та друзів поважати», конкурс стіннівок «Стоп: жорстокість!». Класні керівники провели години спілкування з проблематики виховання толерантності та запобігання жорстокості у міжособистісних стосунках учнів школи. Анонімне опитування учнів 5-9 класів, проведене соціальним педагогом показало, що 9% опитаних учнів зазнавали проявів жорстокості від однолітків. До класних керівників донесена дана інформація та було рекомендовано продовжувати роботу в напрямку подолання жорстокості у міжособистісних стосунках дітей та підлітків. Аналізуючи стан виховної роботи в школі за І семестр слід відмітити і виконавчо- дисциплінарну діяльність класних керівників. Завжди сумлінно ставляться до своїх обов’язків класні керівники Божок Т.М.,Чорноморець Л.Л.,Хамраєва В.Б., Крупко Н.І.

Вся виховна робота школи систематично висвітлювалась на сайті школи та у засобах масової інформації: репортаж "Свято птахів"  (ТРК МІС від 20.10.16 р.);  стаття про проведення Свята птахів (газета "События" від 18.10.17 р.);  газета "Відомості" випуск від 22.06.16р. №25(1114) стаття "Робота табору відпочинку"; газета “Відомості” випуск від 12.04.2017 р. №15(1156) стаття “Літературна вітальня” (про зустріч учнів з  письменником Злючим С.Д,  газета "Відомості" випуск від  10.05.17 р. №19(1160) стаття "І знов приходить свято Перемоги", Репортаж про відкриття меморіальної дошки випускнику школи, загиблому в АТО  Мосьпану В.О.(випуск новин ТРК “МІС”від 27.03.2017р);  репортаж ТРК МІС від 21.03.17 р. про проведення велоестафети в змаганнях ЮІР (Усенко О.О.); репортаж ТРК МІС від 06.06.17 р. "Робота на мікрорайоні школи" (Булгак О.М.);  репортаж ТРК МІС від 13.06.17 р. "Відкриття дитячого майданчика на мікрорайоні школи".

Аналіз стану виховної роботи показав, що виховна робота школи та класних керівників проводиться згідно нормативних документів: обраний напрям та виховна проблема, над якою працюють протягом року; складені психолого-педагогічні характеристики класів, соціальні паспорти, узгоджено тематику проведення відкритих виховних годин та виховних заходів протягом року, класні куточки оформлені згідно вимог,інформація у куточках своєчасно поновлюється.

          Виходячи з вищесказаного, можна зазначити, що виховна діяльність у школі на належному рівні, але поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам. І це нормальний процес, бо, як відомо, світ не стоїть на місці, він постійно змінюється, змінюючи нас і наше ставлення до нього. Поряд із зазначеними позитивними результатами у  виховній   роботі  школи  мають місце недоліки, а саме:

- не на достатньому рівні працюють органи учнівського самоврядування, актив школи потребує постійної допомоги педагога-організатора та класних керівників;

- не проводиться достатня шефська  робота  учнів-старшокласників над молодшими школярами;

- недостатня  робота  проводиться щодо батьківського всеобучу та залучення батьків до проведення  виховних  заходів.

          Проаналізувавши  роботу школи за 2016-2017 навчальний рік, можна визначити коло питань,  над якими необхідно працювати у 2017-2018 навчальному році:

-         сприяти розвитку і розширенню ролі учнівського самоврядування та залучення учнів  не тільки 7-10 класів, а також 5-6 кл.до активної діяльності в шкільному колективі;

-         спрямовувати й координувати зусилля усіх педагогів та органів учнівського самоврядування на вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечувати єдність їхньої діяльності, розпочати роботу щодо  навчання шкільного  активу;

-         допомагати органам учнівського самоврядування у піднятті престижу, створенні такої атмосфери в колективі, за якої члени педагогічного колективу будуть зважати на думки та рішення органів учнівського самоврядування;

-         безпосереднє співпрацювання з тими учнями-лідерами, які очолюють шкільні органи учнівського самоврядування;

-         запроваджувати практику рейтингової оцінки дисциплінованості класних колективів, урізноманітнити міри впливу на  правопорушників, залучати таких дітей до  більш  активного шкільного життя.

Класним керівникам  :

-         продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до учнів, відповідально ставитися до вивчення умов життя учнів, урізноманітнювати види роботи з батьками, залучати батьків до позакласної роботи школи.

-         ретельніше готуватися до проведення виховних годин, активно залучати до підготовки учнів, батьків, громадськість, урізноманітнити форми проведення виховних годин, використовуючи інноваційні технології, чітко ставити  виховну мету і прикладати достатньо зусиль щодо її досягнення.

             Основні напрямки виховної роботи на 2017-2018 н.р.:

-         виховання національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, держави;

-         формування високої духовності особистості;

-         сприяння набуттю дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду,

успадкуванню ними духовних надбань українського народу;

-         утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення  історичної пам’яті;

-         забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів;

-         створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей – сиріт, та

дітей, що залишилися без батьківського піклування;

-         створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини,

залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти

знайти кожному справу до душі;

-         організація педагогічно – доцільної системи учнівського самоврядування,колективне планування діяльності вчителів та учнів через шкільне

самоврядування.