Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №42" Кам'янської міської ради

 

Вивчаємо інформатику


Освітні програми, які втілюються у закладі

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор департаменту

з гуманітарних питань міської ради

_____________ Т.Я.ОНИЩЕНКО

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ    ПЛАН

 

 

комунального закладу

«Середня загальноосвітня школа № 42»

Кам'янської міської ради

 

 

на 2017-2018 навчальний рік

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчальний план СЗШ № 42 на 2017-2018 навчальний рік зорієнтований на роботу загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня, в якому  13 класів з загальною кількістю учнів 349 учнів, за 5-денним навчальним тижнем технологічного профілю.

Навчальний план включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, спільну для усіх загальноосвітніх закладів, та варіативну складову, у якій передбачені додаткові години на предмети інваріантної складової, предмети та курси за вибором, індивідуальні та групові заняття.

     Відповідно до листа МОН від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» складено робочий навчальний план для:

         школи І ступеня -  за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими, наказом МОН України від 10.06.2011 № 572, зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460(додаток 2).

З метою формування творчих здібностей учнів з варіативної частини навчального плану для учнів 1-4-х класів з української мовою навчання з вивчення російської чи іншої мови національних меншин передбачено додаткові години  на вивчення наступних предметів:

·        1 клас: 0,5 год. образотворче мистецтво;

             0,5 год. музичне мистецтво.

·           2 клас: 0,5 год. образотворче мистецтво;

             0,5 год. музичне мистецтво.

·        3 клас: 0,5 год. образотворче мистецтво;

             0,5 год. музичне мистецтво.

·        4 клас: 0,5 год. образотворче мистецтво;

             0,5 год. музичне мистецтво.

школи ІІ ступеня – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОН України від 03.04.12р. № 409, зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465, (додаток 12);

За рахунок годин варіативної складової робочого навчального плану для розвитку творчих здібностей учнів, логічного мислення, алгоритмічної культури,вивчення звичаїв та традицій, культури українського народу в 5 – 9-х  класах викладаються такі предмети:

·        5 клас:  етика – 0,5 год.;

інформатика – 1 год.;

індивідуальні заняття (українська мова) – 1 год.

·        6 клас:  етика – 0,5 год.;

              інформатика – 1 год.;

              українознавство – 1 год..

              індивідуальні заняття (українська мова) – 1 год.

·         7 клас: трудове навчання – 1 год.;

               інформатика – 1 год.;

              індивідуальні заняття (українська мова) – 1 год.

         У зв’язку з тим, що заклад має технологічний профіль, варіативною складовою передбачено додаткові години на вивчення  допрофільних дисциплін:

·        8 клас: трудове навчання – 2 год.;

історія рідного краю . Дніпропетровщина – 1 год.;

креслення- 0,5 год.

·         9 клас: трудове навчання- 2 год.

 школи ІІІ ступеня  – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657, (додаток 10).

Варіативною складовою передбачено додаткові години на вивчення профільних дисциплін, а саме:

·        10 клас:   1 год. – інформатика;

                           1 год. – українська мова;

                           1 год. – математика;

                           1 год. – фізична культура;

                           0,5 год. – Захист Вітчизни;

                           0,5 год. – година психолога;

                           3 год. – індивідуальне навчання (підготовка до ЗНО з української

                                         мови та літератури, математики, історії).

         Загальна кількість навчального часу, що обумовлюється виконанням навчальних програм залишається незмінною.

 

 

 

Директор СЗШ № 42                                              І.І.МАРТИНЕНКО

 

Заступник директора з НВР                                  Н.О.ВІНІЧЕНКО

 

Головний бухгалтер                                               С.І. ПОГОРЕЛА