Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №42" Кам'янської міської ради

 

Вивчаємо інформатику


Результати моніторингу якості освіти

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД

«СЕРЕДНЯ  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА № 42»

КАМ'ЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

 

 Н А К А З

              20.09.2017                       м. Кам'янське                         № 83

 

Про підсумки вхідного моніторингу з

базових   дисциплін   в  5, 9, 10 класах

 

                 Згідно з річним планом роботи школи на 2017/2018 на­вчальний рік в період з 11 по 15 вересня 2017 року були проведені  діагностичні контрольні роботи з  базових дисциплін в  5, 9, 10 класах, метою якої було виявлення рівня навчальних досягнень учнів. 

       Підвівши підсумки вхідних контрольних робіт, можна сказати наступне: аналіз проведених контрольних зрізів показав, що  важливою залишається діяльність школи  по здобуттю базових знань, підвищенню якості навчання,  запобіганню неуспішності.

Результати контрольної роботи з математики:

 

Клас

Писали

роботу

Рівень НДУ

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

% якості

5

23

7

29

9

38

7

29

1

4

33

9

22

5

23

12

55

5

23

-

-

23

10

13

1

8

8

61

4

31

-

-

31

 

При виконанні контрольної роботи з математики були допущені наступні помилки:

·        5 клас: при розв’язуванні задачі на знаходження площі та периметра; при розв’язуванні іменованих прикладів.

·        9 клас: при побудові графіків функцій; розв’язуванні рівнянь.

·        10 клас: при розв’язуванні дробно-раціональних рівнянь; при спрощені виразів.

 

Результати контрольної роботи з біології:

 

Клас

Писали

роботу

Рівень НДУ

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

% якості

9

18

1

6

9

49

7

39

1

6

45

10

17

3

18

7

41

6

35

1

6

41

При виконанні контрольної роботи з біології були допущені наступні помилки:

·        9 клас: відповідаючи на запитання з тем: «Видільна система», «Гуморальна регуляція функцій». Запитання, які супроводжуються ілюстрацією у більшості учнів викликали складнощі.

·        10 клас: відповідаючи на запитання з теми «Серцево-судинна система». Не всі учні змогли повністю виконати завдання на встановлення відповідностей.

 

Результати контрольної роботи з хімії:

 

Клас

Писали

роботу

Рівень НДУ

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

% якості

9

18

2

11

8

44

7

39

1

6

45

10

17

3

18

8

47

5

29

1

6

35

 

При виконанні контрольної роботи з хімії були допущені наступні помилки:

·        9 клас: недостатні знання показали учні по класифікації речовин, допускають помилки в написанні рівнянь хімічних реакцій.

·        10 клас: при визначенні умов зміщенні хімічної рівноваги, підборі коефіцієнтів методом електронного балансу окисно-відновних реакцій.

 

 

Результати контрольної роботи з української мови:

 

Клас

Писали

роботу

Рівень НДУ

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

% якості

5

27

2

7

14

51,8

11

40,7

-

-

40,7

9

20

-

-

12

60

8

40

-

-

40,0

10

18

-

-

10

55,5

8

44,4

-

-

44.4

 

При виконанні контрольної роботи з української мови були допущені наступні помилки:

·        написання складних слів, вживання м`якого знака в дієслівних закінченнях, подвоєння та подовження приголосних, написання слів іншомовного походження; розділові знаки в простих ускладнених реченнях.

 

 

 

 

Результати контрольної роботи з російської мови:

 

Клас

Писали

роботу

Рівень НДУ

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

% якості

5

28

5

18

14

50

9

32

-

-

32

9

27

3

14

10

48

8

38

-

-

38

 

При проведенні контрольного диктанту з російської були допущені наступні помилки:

·        5 клас: у написанні слів українськими літерами; у написанні слів з м’яким знаком в середині слова, голосної, перевіряємої наголосом в корені слова; у написанні голосних після шиплячих; при написанні речень з прямою мовою.

·        9 клас: у написанні м’якого знаку після шиплячих ; подвоєнні букв.

 

Результати контрольної роботи з інформатики:

 

Клас

Писали

роботу

Рівень НДУ

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

% якості

5

23

-

-

6

26

13

57

4

17

74

9

20

-

-

11

58

7

37

1

5

42

10

14

-

-

5

36

9

64

-

-

64

 

                Результати контрольних робіт учнів 5 класу  було порівняно з результатами ДПА з української мови та математики. Більшість учнів під час письмових робіт  не підтвердили свій рівень навчальних досягнень.  

           На підставі аналізу результатів вхідного   шкільного моніторингу  навчальних досягнень учнів 5, 9, 10  класів,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Учителям української мови, математики, інформатики, російської мови, хімії та біології,  які викладають в 5, 9, 10 класах,  детально проаналізувати учнівські роботи з метою усунення  прогалин.

 

2.     Класним керівникам  5, 9, 10 класів обговорити питання щодо навчання та результативності в класних колективах спільно з органами самоврядування.

 

3.     Заступнику директора школи з навчаль­но-виховної роботи:

3.1.         Довести до відома педагогічного колективу та  батьків  результати

      вхідного моніторингу.

3.2.         На засіданні педагогічної ради (січень 2017 р.) детально

                 проаналізувати  стан виконання навчальних програм за І семестр.

 

      4.   Виконання  наказу по­класти на заступника директора       

              з навчально-виховної роботи Вініченко Н.О., контроль залишаю за собою.

 

 

Директор комунального закладу

«Середня загальноосвітня школа №42»

Кам’янської міської ради                                                       І.І.МАРТИНЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

Завізовано:

Вініченко Н.О.

 

 

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені:

Крупко Н.І                                                 

Костікова О.Г.

Тітова А.О.                                               

Булгак ОМ

Шабаєва С.М.   

Трофименко Д.М.