Комунальний заклад"СЗШ №42" Кам'янської міської ради

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Шкільна бібліотека

Аналіз роботи бібліотеки за 2016-2017 н. р.

         Протягом   2016- 2017н.р.бібліотека закладу працювала згідно річного плану  роботи, завідування  бібліотекою здійснювала  Черненко В.В.

                      Пріоритетні  напрямки  діяльності бібліотеки 

          1.Формування  бібліотечного фонду відповідно  з освітньою програмою.

          2. Оформлення  нових надходжень  до  книжного  фонду, знайомство  з    новою  літературою.        

          3.Здійснення  вчасного повернення видання  у бібліотеку.

          4.Здійснення  освітньої  інформаційної й  виховної  роботи  серед  учнів закладу.                                                                                                                                        

          5. Надання допомоги  у діяльності  учнів  та  вчителів при  реалізації освітніх  проектів.                                                                                                                              

          6.Формування у дітей інформаційної культури та  культури  читання.                                  

          7.Виховання патріотизму   та  кохання  до  рідного краю, його історії.  

           Бібліотека забезпечена :

         -  науково  популярної, довідковою, художньою літературою  для дітей;

          - педагогічною  та  методичною літературою для педагогів;

          - підручниками

       Література  для  учнів 1-4 класу розташована окремо. Цінна  література, а також книги існуючи в одиничному примірнику розташовано в окремій  шафі  для користування  у читальній  залі. 

Основні показники роботи бібліотеки

основний фонд (худ.літ.) - 2400 примірника

фонд підручників та навчальних посібників - 7175  примірників

кількість читачів всього -    356 особа

Протягом року літературним фондом проводилася певна робота:                                   

- по  вивченню складу фонду та  аналіз його  використання;                                            

- по формуванню фонду бібліотеки   традиційними  та нетрадиційними носіями інформації ;        

            - по обліку бібліотечного фонду;

            - прийом, оформлення документів та обробка книг отриманих в подарунок;

            - виявлення та списання старих, морально-застарілих та не використовуваних документів по встановленим правилам і нормам.

Робота зі збереження фонду

- систематичний контроль за своєчасним  поверненням в бібліотеку виданих видань;

- забезпечення заходів щодо відшкодування збитків  причинених  носіями інформації в установленому порядку;

 - організація роботи  з дрібного ремонту і палітурки видань із залученням читачів.

Робота з фондом навчальної літератури

Надійшло підручників за 2016-2017 н.р. – 858 екземплярів

Проводилась робота: 

- з формування замовлення підручників;

- з прийому фонду підручників на збереження;

- облік навчального фонду;

- інвентаризація навчального фонду, виключно морально застарілих і зношених підручників;

- організація роботи щодо збереження навчального фонду

  (ремонт  підручників, організація рейдів зі збереження, бесіди);

-         аналіз навчального фонду, потреби в підручниках у новому навчальному році;

-         видача підручників, у кінці навчального року по графіку прийому підручників;

-         здійснення обміну підручниками між закладами;

оформлення підписки на друге півріччя 2016 року та перше півріччя 2017 року.

Робота з читачами

     - Індивідуальна робота: обслуговування читачів на абонементі (учнів, педагогів, технічний персонал);

 -  обслуговування читачів в читальному залі (учнів, вчителів);

         -  рекомендаційні бесіди при видачі книг, бесіди про прочитане.

         Бібліотека закладу  в перебігу року надавала допомогу вчителям:

-          у проведенні масових заходів, класних годин;

-         у підборі літератури, сценаріїв, віршів на допомогу проведенню предметних тижнів і загальношкільних заходів;

-         інформувала педагогів про нові надходження навчальної літератури.

    Бібліотека пропонувала читання, застосовуючи різні форми роботи (виставки, вікторини, бесіди, конкурси, бібліотечні уроки).

        Один з напрямків діяльності бібліотеки є виставки. У бібліотеці оформлялися різні виставки, як до ювілейних та знаменних дат, так і до проведення предметних тижнів.  Підбирачі матеріал до виставок бібліотекар намагалася повідомити цікаві факти і запропонувати літературу з виставки до читання. Особлива увага приділяється виставкам, присвяченим письменникам- ювілярам. Читачам пропонується коротка біографія письменника, виставляються його книги. Проводяться міні-вікторини. Для учнів 5-9 класів проводився інформаційний рекламний огляд біля куточка «Календар знаменних та пам’ятних дат», практичне заняття «Щоб книга жила довго».

         Діяльність бібліотеки нерозривно пов’язана з духовно-моральним, естетичним і патріотичним вихованням. Щоб не робила бібліотека , головна її мета- залучення до читання, до рідного слова, до історії і сучасного життя нашої країни.

         Для учнів початкових класів проводились бібліотечні заходи:

   для учнів1-х класів екскурсія до бібліотеки «Подорож до світу казок»;

для учнів 2-х класів екскурсія-презентація «Види і типи дитячих книжок», книжкова виставка «Структура книги з презентацією»;

для учнів 3- х класів гра «Яким повинен бути читач», бібліотечні уроки, гра-подорож «Зоряна мандрівка»;

для учнів 4-х класів інформаційна бесіда, бібліографічне заняття про книги, гра-подорож «Зоряна мандрівка».

Довідково-бібліографічна робота

           Щорічне проведення уроків по формуванню інформаційної грамотності учнів:

-         Перше відвідування бібліотеки (екскурсія) – 1 клас;

-         Структура книги (бесіда- презентація) – 2 клас;

-         Бібліотечний урок «Наш  найкращий друг – словник» - 3 клас;

-         Книжкова виставка та її призначення (інформаційна бесіда) -4 клас;

-         «Осінь прийшла – в бібліотеку пора!» (літературна перерва) – 5-9 клас.

Робота  з активними читачами

-         Проводиться постійно робота по залученню активних читачів;

-         робота щодо розстановки книг на стелажах бібліотеки;

-         оформлювана діяльність до заходів;

-         робота з читачами - боржниками;

-         ремонт книг;

-         при надходженні нових видань навчальної та художньої літератури  їх штемпелювання.

Взаємодія з іншими бібліотеками

бібліотекар закладу відвідувала семінари- практикуми, наради.

здійснювався обмін підручниками між закладами.

 

       При аналізі роботи бібліотеки виявлені недоліки, над якими необхідно працювати в 2017-2018 навчальному році:

-         недостатньо проведена робота  бібліотеки закладу , щодо планомірної  співпраці з педагогами, навчання дітей навичкам роботи з інформацією;

-          якісний склад основного фонду не повністю відповідає сучасним вимогам освітньо-виховного процесу;

-          низка читацька активність учнів, книгу замінив Інтернет;

-         не впроваджуються інтерактивні форми та методи в бібліотечну роботу;

-         не забезпечена бібліотека сучасним комп’ютерним оснащенням;

-         відсутня співпраця з міською Центральною бібліотекою ім. Т.Г. Шевченка;

-         несвоєчасно викладання інформації на сайті закладу;

-         не ведеться моніторингове дослідження читацької активності школярів   

Завдання бібліотеки закладу на 2017-2018 навчальний рік

1.     Активізувати читацьку активність у 1-4 класах.

2.     Вести більш тісну роботу  з учителями для залучення учнів до бібліотеки.

3.     Продовжувати роботу з педколективом у формуванні духовної та творчої особистості учнів, вихованні у дітей читацької культури.

4.     Приділяти більшу увагу інформаційній роботі, розміщувати більше інформації про роботу бібліотеки.

5.     Робота  з батьками учнів по належному збереженню та  використанню підручників.