Комунальний заклад"СЗШ №42" Кам'янської міської ради

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Методична робота

  Методична робота в школі - складова частина єдиної системи безперервної освіти педагогічних кадрів, системи підвищення їх професійної кваліфікації.
   Методична робота - це постійна колективна та індивідуальна діяльність вчителів щодо підвищення своєї науково-теоретичної та методичної підготовки, а також професійної майстерності.
   Методична робота може значною мірою задовольнити запити вчителів щодо вдосконалення науково-методичної підготовки за умови принципів індивідуалізації і диференціації.
    Управління методичною роботою в школі може протікати ефективно, якщо її завдання, зміст ясно уявляють собі вчителя.
Завдання методичної роботи в школі можна сформулювати наступним чином:
1.Формування нноваційної спрямованості в діяльності педагогічного колективу школи.
2.Пыдвищення рівня теоретичної (предметної) і психолого-педагогічної підготовки вчителів.
3.Організація роботи по вивченню нових освітніх програм, варіантів навчальних планів, змін в освітніх державних стандартах.
4.Організація роботи по вивченню нових нормативних документів, інструктивно-методичних матеріалів.
5. Збагачення новими педагогічними технологіями, формами і методами навчання і виховання.
6. Надання науково-методичної допомоги вчителям на діагностичній індивідуалізованої і диференційованої основі.
7. Надання  консультативної допомоги вчителям в організації педагогічного самоосвіти.
8. Пыдвищення загального рівня професійно-педагогічної культури.

 
Організація науково – методичної роботи в середній   загальноосвітній школі № 42

     Система методичної роботи у школі будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника, на досягненнях науки,  системою аналітичної,  організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

        З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі  була створена методична рада на чолі з директором Мартиненко І.І. До її складу увійшли: заступник директора з НВР Вініченко Н.О., керівники методичних об’єднань:
 • Костогриз М.В.    ( МО вчителів  початкових класів);
 • Крупко Н.І.       ( МО вчителів  суспільно – гуманітарного та естетичного  циклу); 

 • Усенко О.О. (МО вчителів природничо – математичного циклу та трудового навчання);

 • Булгак О.М.     (М/О класних керівників).

       Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:

 •  результати навчально-виховної роботи:
 •  динаміку зростання (спаду) успішності учнів;
 •  результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;
 •  діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залученняїх до різних видів позаурочної діяльності;
 •  аналіз стану викладання предметів:
 •  стан виконання навчальних планів і програм;
 •  використання інноваційних технологій, їх ефективність;
 • стан позакласної роботи вчителів з предметів;
 • система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;
 • результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;
 • аналіз роботи за рік та перспективне планування.

Систематично проводититься внутрішкільна методична робота з питань:

 • Самоосвіта педагогічних працівників ;
 •  Атестація і творчі звіти педагогів :
 •  Курсова перепідготовка ;
 •  Індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків;
 • Участь у роботі предметних тижнів, методичних нарад;
 • Робота з підготовки учнів до участі у олімпіадах з базових дисциплін;
 • Поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів.
Протягом року відбулися психолого – педагогічні семінари за темами:
 • проблеми адаптації учнів 1, 5 класів;
 • особистісне зростання вчителя;
 • вплив психологічного клімату на життєдіяльність педагогів та учнів;
 • конфлікти в освіті.
 Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:
 • забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання      
 • педагогічної науки та практики;
 • стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних      
 • технологій у практичну діяльність;
 • накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи;
 • створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи;
 • забезпечення вчителів навчальними програмами.
Педагогічний колектив школи працює над вихованням творчого, компетентного учня – особистості, яка усвідомлює необхідність знань,особистість зі сформованими морально – духовними цінностями, особистість, яка має правову освіченість, стійку громадську позицію.