Комунальний заклад"СЗШ №42" Кам'янської міської ради

 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Навчальний процес

Комунальний заклад
"Середня загальноосвітня школа №42"
Кам'янської міської ради
І - ІІІ ступеня навчання.

 

Середня загальноосвітня школа № 42 Кам’янської міської ради розташована за адресою:51906, м. Кам’янське , вул. Дунайська,  51,

тел.: (05692)7-12-92.

 

№ з/п

Показники

Стан

1

Мова навчання

українська

2

Кількість класів

13

3

Загальне число учнів школи

337

4

Загальне число учнів 1 класу

50

5

У т.ч. учнів, що прибули  з д/з

46

6

Забезпечення учнів гарячим харчуванням

298

7

Кількість працівників (всього)

45

8

У т.ч. педагогічних

20

9

Обслуговуючих

25

10

Загальна площа всіх приміщень школи

6865,6 м2

11

У т.ч. – навчальних приміщень

1707,9 м2

12

Кількість робочих місць у майстернях

15

13

Кількість робочих місць комп’ютерному класі

9

14

Забезпеченість навчальними кабінетами

100%

15

Забезпеченість підручниками та навчальними текстами

100%

16

Кількість книг у шкільній бібліотеці:

в тому числі підручників

10509

6331

17

Кількість спортивних залів

2

18

Кількість посадочних місць в їдальні

144

 

Аналіз навчального процесу за 2016-2017 навчальний рік

Згідно  з  річним  планом  роботи  школи, з метою  вивчення знань, умінь і навичок учнів та стану викладання предметів, в кінці 2016/2017 н.р. адміністрацією школи було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 2-9-х, 11 класів.

Станом на 06.06.2017 р. у школі навчалося 332 учні. Учні 1-х класів не оцінювалися за рішенням педагогічної ради.

 

Навчальні досягнення учнів 2-11 класів у 2016-2017 н.р.

 

Всього учнів у

2-9, 11-х класах

Рівні навчальних досягнень

 

Якість знань

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

 

283

 

  7%   

(17 учнів)              

 

 

      41%

    (117 учнів)

 

 

46 %

(131 учнів)

 

 

6% 

(18 учнів)

 

 

38%

 (134учня)

 

 

 

Навчальні досягнення учнів початкових класів.

 

Клас

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань

%

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

2-А

28

2

20

6

-

78

2-Б

23

1

11

11

-

52

3-А

24

5

9

10

-

58

3-Б

24

2

14

8

-

67

4

32

5

12

12

3

53

 

Навчальні досягнення учнів основної школи

 

Клас

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

5

33

2

13

16

2

46

6

28

-

7

17

4

24

7

25

-

5

16

4

20

8

24

-

8

13

3

33

9

29

-

10

18

1

34

 

 

Навчальні досягнення учнів старшої школи.

 

Клас

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

11

13

-

3

9

1

23

 

Акцентуючи деякі моменти в навчальній діяльності учнів, необхідно зазначити позитивні моменти та  недоліки, виявлені моніторинговими спостереженнями:

-         зниження якості навчальних досягнень в 9 класі, що неприпустимо як для випускного класу;

-         збільшення якості навчальних досягнень в 3-4 класах .

Аналіз якості рівня навчальних досягнень учнів показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід навчально-виховного процесу, від­сутня система роботи зі слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники.  Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях МО, з’ясовувалися причини слабкої ус­пішності та низької мотивації учнів.

Проведений аналіз показав, що учні мають інтерес до вивчення української мови, математики, фізичної культури, інформатики та трудового навчання, що було враховано при складанні навчального плану, розподілу годин варіативної складової.

         У 2017-2018 н.р. планується продовження роботи класів з поглибленим вивченням окремих предметів до профільного та профільного навчання.

 

Впровадження допрофільної підготовки у школі

   Основними завданнями профільного навчання є створення    умов    для     врахування     й     розвитку нахилів, здібностей  і  потреб  учнів  старшої  школи  формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою  професією спрямування підлітків щодо майбутньої професійної діяльності забезпечення наступно-перспективних зв'язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю. На сьогодні  серед учнів актуальними є ті професії, які приносять не лише моральне та матеріальне задоволення, а й усвідомлення суспільного значення виду праці.

       Ряд предметів технологічного профілю передбачає опанування школярами :

v Формування технологічно-наукової картини світу;

v Поглибленому оволодінні знаннями про закономірності техніко-технологічної та побутової діяльності ;

v Опанування наукового стилю мислення;

v Ознайомлення та розуміння наукової суті основ сучасного виробництва;

v Розвиток здібностей учнів із застосуванням своїх  творчих можливостей  в різних видах  діяльності

         Для реалізації особистісно – орієнтованого навчального процесу у школі введено профільне навчання. Згідно з бажанням учнів та їх батьків, проведеного анкетування можливостей кадрового забезпечення та оснащення навчальних кабінетів був визначений профіль: технологічний напрямок, технологічний профіль. 

 

Рік

Допрофільна підготовка

%

Класи

2014-2015

Інформатика, креслення, трудове навчання

40

8, 9

2015-2016

Інформатика, креслення, трудове навчання

40

8, 9

2016-2017

Інформатика, креслення, трудове навчання

35

8, 9

 

Вступ до вищих навчальних закладів у розрізі профілю.

 

Рік

Кількість випускників

% випускників, які вступили до технічних ВНЗ

2014-2015

26

27

2015-2016

20

80

2016-2017

13

40

 

Судячи з кількості випускників, які обирають вищі навчальні заклади технологічного, можна зробити висновок про доцільність обраного профілю в закладі.

Питання щодо результатів впровадження профільного навчання було розглянуто на засіданні педагогічної ради закладу. До На засідання підсумкового засідання педагогічної ради директором школи Мартиненко І.І. та заступником директора Вініченко Н.О. була підготовлена доповідь з питання профільного навчання «Профільне навчання-перші кроки».

Результативність участі випускників у ЗНО та ДПА

 

Державна підсумкова атестація у 4 класі

         У початковій школі державна підсумкова атестація проходила з української мови, українського читання та математики у формі підсумкових контрольних робіт. Зміст підсумкових контрольних робіт та їх проведення відповідали рекомендаціям МОН України. Річне оцінювання з вищезазначених предметів було здійснено на підставі семестрових оцінок та оцінок за проведену державну підсумкову атестацію. Всього державну підсумкову атестацію в 4-му класі у 2016-2017 н.р. здавало – 32 учня, звільнених не було.

 

Укр.мова

Математика

Читання

Початковий

0

0

0

Середній

9

10

7

Достатній

13

10

11

Високий

10

12

14

 

 

 

 

 

 

 

Якісний показник ДПА по роках в 4 класі

 

Предмет

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Укр. мова

64%

81%

72%

Укр. читання

64%

88%

88%

Математика

56%

75%

69%

 

Державна підсумкова атестація у 9 класі

 

201-2017 навчальний рік закінчили 29 учнів 9-го класу. Всі вони були допущені до державної підсумкової атестації. За станом здоров’я не було звільнено жодного учня від ДПА . Учнів, які не з’явились на державну підсумкову атестацію не було.

 

Рівні НДУ

Укр.мова

Математика

Географія

Початковий

3

2

1

Середній

9

12

12

Достатній

10

8

8

Високий

2

2

2

 

 

 

Якісний показник ДПА по роках в 9 класі

 

Предмет

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Укр. мова

66%

56 %

50%

Математика

66%

76 %

42%

Географія

69%

68 %

46%

 

 

Учителями закладу приділяється неабияка увага розвитку творчо обдарованої молоді: використовували на уроках мотиваційні установки, творчі завдання, розробки пошукового характеру, підготовка учнів до участі у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

 

Результативність участі учнів у Всеукраїнських  олімпіадах

з базових дисциплін.

 

Предмет

Вчитель

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

1

Математика

Шабаєва С.М.

22

5

7

2

Фізика

Кашанська Л.Г.

22

15

17

3

Географія

Дашко О.С.

15

22

29

4

Англ. мова

Вініченко Н.О.

33

36

28

5

Біологія

Тітова А.О.

35

27

34

6

Екологія

Тітова А.О.

4

-

12

7

Хімія

Тітова А.О.

22

35

31

8

Економіка

Дашко О.С.

25

7

29

9

Астрономія

Кашанська Л.Г.

21

16

21

10

Укр. мова

Костікова О.Г.

24

28

36

11

Історія

ЧорноморецьЛ.Л.

30

19

35

12

Правознавство

ЧорноморецьЛ.Л.

27

16

35

 

Участь учнів закладу у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН

Традиційно у квітні у закладі поводиться День науки, на якому учні презентують наукові проекти, над якими вони працювали протягом року. У цьому році учні початкової школи обрали собі наступні теми проектів: Вироби з тіста «мукасолька» (1-А), «Моя улюблена іграшка» (1-Б), «Вода. Властивості води.» (2-Б), «Energy school» (3-А), «Обереги нашого народу. Історія створення ляльки-мотанки.» (3-Б), «Як готуються до зими бджоли» (4). Учні старшої школи працювали над науковими проектами з різних предметів: «Вироби з використаних матеріалів» (Салтевська С., 7 кл.), «Магічний квадрат Піфагора» (Клец К, Терещенко Т, Глок К, Голобородько А., 9 кл.), «Вплив антибіотиків у молочних продуктах на організм людини» (Ткач Л., 11 кл.), "Храми і собори Кам’янського» (Вільхова А., 9 кл.), "Аеродинамічні властивості літака» (Пелих О., 11 кл.), «Поети Придніпров’я» (Терещенко Т., 9 кл.). Після проведення Дня науки, члени журі обирають найкращі роботи, які потім учні презентують на міському конкурсі-захисті МАН. Слід відмітити активну участь Крупко Н.І., учителя російської мови, у МАН, на якому учениця 9 класу Терещенко Т. у 2016-2017 н.р. посіла II місце у секції літературознавство.

 

Рік

Учасник

Секція

Керівник

Результативність

2014-2015

Булгак Т.,

10 кл.

Народна творчість

Аврашова Г.Ф.

ІV місце

2015-2016

Клец А.,

11 кл

Біологія

Деміх Н.М.

ІІ місце

 

2016-2017

Терещенко Т.,

9 кл.

Література

Крупко Н.І.

ІІ місце

Ткач Л.,

11 кл.

Хімія

Тітова А.О.

VІІ місце

 

Серед обдарованих дітей є такі, які мають інтелектуальні здібності: беруть участь в учнівських предметних олімпіадах та конкурсах міського та всеукраїнського рівнів. Серед них Міжнародний конкурс юних знавців української мови імені П.Яцика ( Максименко О,  4 клас, Цимбал М. та Вовчик О., 3-А клас), Міжнародний мовно-літературний  конкурс Тараса  Шевченка та інші: «Соняшник», «Кришталева сова», «Геліантус», «Гринвіч», «Левеня», «Кенгуру», «Олімпус», «Олімпіс», «Розумничка», «Sunflower».


Аналіз роботи « ШМВ»

     За останні роки в нашому навчальному закладі  склалася  певна система організації роботи з молодими вчителями, які приходять до школи після закінчення   вищих навчальних закладів. Зрозуміло, що ці молоді спеціалісти мають досить неповне уявлення про методику, форми роботи з класом загалом та з кожним учнем окремо тому ,що теоретичні знання, які вони отримали в ВНЗ, не підкріплені повною мірою практичними навичками роботи в школі. Тому кропітка систематична робота з ними сприяє становленню фахівців сучасного рівня, які володіють найновішими методиками навчання та виховання.   

 Пам'ятка молодому вчителю

1.     Вивчай можливості кожного майбутнього вихованця. Пам'ятай: без знання стану здоров'я дітей неможливе правильне їх навчання й виховання. Виховання має сприяти зціленню дитини від хвороб, набутих у попередні роки.

2.     Вступаючи в контакт з дітьми, не варто будувати зверхні стосунки з ними. Пам'ятай: навіть малюк у взаєминах з дорослими прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій учителя та учня залежить успіх всієї справи. Намагайся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вивчай індивідуальні можливості й потреби кожного з них, наполегливо оволодівай методикою педагогічної співпраці. Карай учня лише тоді, коли без цього не можна обійтися.

3.     Частіше всміхайся. Пам'ятай: твоя усмішка свідчить про те, що зустріч із дітьми тобі приємна; усмішка створює загальний позитивний настрій дітей.

4.     Плануючи свої перші уроки, подумай:

  • Як учні мають поводитися на уроці, які звички культурної поведінки для цього потрібно спеціально виховувати, а які з уже наявних — лише закріпити? Пам'ятай: якщо педагог не виховує в учнів певної системи корисних звичок, то на їхньому місці найчастіше виникають шкідливі. З перших уроків виробляй у вихованців певний стереотип поведінки, формуй позитивні навички.
  • Які види робіт будуть використані й виконані учнями на уроці; що необхідно зробити для того, щоб учні виконували завдання технічно грамотно; яка спеціальна підготовка потрібна для цього? Пам'ятай: більшість різних порушень на уроці відбуваються через недостатню завантаженість учнів корисною, цікавою роботою. Особливо важливими є два елементи: чого навчаться вони, виконуючи ті чи інші завдання, та до чого привчаться в процесі цієї діяльності.

5.     Важливе завдання вчителя:

передбачити ситуації, які виникатимуть на уроці. Пам'ятай: помилці легше запобігти, ніж виправити її.

6.     Вчися вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли, на твою думку, вони помиляються або в тебе обмаль часу. Пам'ятай: кожен вихованець має знати, що ти його вислухаєш.

7.     Пам'ятай: основне призначення оцінки — правильно визначити результати навчання учнів, засвоєння ними знань, умінь та навичок, динаміку зміни успішності.

8.     Однією з важливих умов педагогічної творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як особистої навчально-педагогічної діяльності, так і своїх колег, оцінювати різноманітні аспекти шкільного життя, здійснювати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні. Пам'ятай: ведення щоденника з перших кроків твоєї педагогічної діяльності дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної думки — відвертої, самокритичної, творчої.

    Робота школи молодого вчителя займає важливу частку  системи навчально-методичної роботи навчального закладу  і  носить творчий конструктивний характер. Ще В.Сухомлинський казав: «Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, завдяки обстановці творчої праці педагогічного й учнівського колективів».

У школі прийняті такі форми, методи та прийоми роботи з молодими вчителями:

1.     Знайомство молодих колег і вчителів, які одержали призначення у школу, з педагогічним колективом (своєрідне посвячення в педагогічне членство школи, своєрідний ритуал, який відбувається на першій, стартовій педагогічній раді, задіяні директор, голова профкому, досвічені педагоги школи).

2.     Знайомство молодих колег і вчителів, які одержали призначення у школу з традиціями та здобутками школи (проводиться на початку навчального року, у кабінеті директора у присутності директора, його заступників, психолога школи, зав. бібліотекою, педагога-організатора, голови профкому, кожний із присутніх розповідає про школу, традиції, здобутки).

3.     Складання планів стажування для тих молодих колег, які тільки-но закінчили ВНЗ. Даються детальні рекомендації, план обговорюється із завучем, затверджує його директор. У кінці навчального року молодий колега звітує на засіданні педагогічної ради або приймає участь у конкурсі «Я крокую до майстерності» (молодий колега сам вибирає форму звіту).

4.     Знайомство молодих колег із матеріалами педагогічного досвіду вчителів школи через альбоми, самоопис власного досвіду й перегляд сценаріїв відкритих уроків. Проводить роботу завуч.

5.     Установлення наставництва для молодих колег і тих, хто прибув до роботи у школі (кожний з них самостійно вибирає собі наставника, з наставниками проводиться відповідна робота).

6.     Молоді колеги мають право відвідувати уроки в усіх учителів школи (взаємовідвідування практикується в межах одного навчального предмета, а молодим колегам - приємний виняток).

7.     Протягом навчального року у школі проводяться тижні наставництва (з метою активізації наставницької місії).

8.     Для молодих колег проводиться спеціальний практикум із самоаналізу й аналізу відвіданого уроку (із врученням кожному молодому колезі відповідної схеми аналізу та самоаналізу уроку, рекомендацій проводить директор та заступник директора школи з методичної роботи у вересні).

9.     Для молодих колег проводиться спеціальна інструктивно-методична нарада із планування самоосвіти (кожний педагог школи веде спеціальний методичний зошит із такими розділами: 1) власні педагогічні здобутки; 2) здобутки  моїх  колег; 3) методична підготовка з навчального предмета; 4) фахова підготовка з навчального предмета; 5) новини педагогіки; 6) новини дидактики; 7) новини психології; 8) новини основ виховання; 9) робота над єдиною районною методичною темою; 10) робота над єдиною шкільною методичною темою; 11) робота над власною методичною темою; 12) робота з важливими документами освіти.

10. Проведення для молодих колег спеціальних практикумів «Як визначити предметні здібності дитини» (психолог школи) та «Сучасні уроки: проблеми, пошуки, знахідки» (директор школи, завучі школи).

11. У квітні проводиться загальношкільний методичний фестиваль молодих колег   «Я крокую до майстерності» (спільно з наставниками вони готують відкриті уроки, які відвідують учителі школи, поглиблений аналіз цих уроків, презентують свої наробки).

12. Навчання у школі молодих учителів проводиться протягом п'яти років після закінчення ВНЗ (кожного року змінюється план роботи з ними).

   Робота з молодими вчителями, які приходять  у школу, починається вже під час першої зустрічі, яка має велике значення. Під час цієї зустрічі педагоги-початківці в бесіді з директором та його заступниками отримують інформацію про школу, традиції колективу, Статут та Правила внутрішнього розпорядку школи. Для  початківців у школі підготовлено папку з набором пам'яток,  анкет, рекомендацій щодо складання тематичних, поурочних планів, структури та типології уроків, методичних прийомів і форм роботи вчителя на уроках та в позаурочний час. Особливим аспектом для молодих педагогів є урочисте посвячення їх у педагогічний колектив у шкільну родину.із врученням пам»ятки . Таке попереднє знайомство з молодим учителем допомагає їм швидше зорієнтуватися в умовах  педагогічної діяльності й адаптуватися до них.

   Результативною завжди є  форма роботи у  Школі молодого вчителя  (керівник Хамраєва В.Б.), мета якої — допомогти  вчителю в розв'язанні конкретних проблем щодо методики викладання, ознайомлення його з сучасними методиками й технологіями навчання, ППД, особливостями роботи зі шкільною документацією. Вважаючи, що методична тема закладу пов'язана з упровадженням засад інноваційних технологій  молоді вчителі залучені й до складу учасників семінарів з інтерактивних методик.  Так ,у лютому та квітні 2013 року на  базі школи відбулися міські семінари –практикуми для класних керівників і заступників директорів з НВР, де молоді спеціалісти прийняли активну участь. Ними були проведені відкрити уроки, майстер –класи, тощо.

  Змістовну роботу з молодими вчителями проводять на  предметних  кафедрах   (керівники:  Продан О.В., Крупко Н.І., Шабаєва С.М.) ,де вони збагачують свої знання з теорії та методики, опановують педагогічну майстерність, завдяки чому можуть забезпечити ефективний процес навчання й виховання учнів.

  На засіданнях школи молодого учителя обговорюють найбільш цікаві методичні новинки. В їхніх планах на поточний навчальний рік визначено проблеми самоосвіти, над розв'язанням яких працюють. Протягом року з молодими спеціалістами проводяться семінари-практикуми директором школи Мартиненко І.І., заступником з навчальної роботи- Вініченко Н.О.   Звіт щодо роботи над розв'язанням проблеми педагоги подають у вигляді інформаційно-методичних карток адміністрації школи та творчих звітів кафедр. У цих картках є інформація про проблему, над якою працює вчитель, про конкретні дії (уроки, позакласні заходи, участь у роботі методичної ради, методичних об'єднань, нарад, оперативок тощо) щодо реалізації цієї проблеми. Накопичення щорічних інформаційно-методичних карток та їх аналіз дозволяє адміністрації школи контролювати й спрямовувати самоосвітню роботу вчителів школи. Вона є елементом удосконалення вчителя, який в її процесі ознайомлюється з останніми розробками вітчизняних та зарубіжних фахівців, необхідною умовою формування творчого, активного вчителя, який працює нестандартно.

  Особливу увагу приділено організації стажування вчителів-початківців, яке здійснюється під керівництвом наставників з числа вчителів вищої категорії та вчителів –методистів ( Хамраєвої В.Б., Крупко Н.І.). Педагогічне наставництво дає змогу управляти становленням молодого педагога, сприяє розвитку його професійних здібностей, набуттю педагогічної майстерності. Наставників молодих учителів призначають наказом по школі. 

Основні методи роботи наставників:

  • бесіда з молодими вчителями за конкретними розділами педагогіки;
  • обговорення можливості застосування на уроках різноманітних форм та методів, спільне прогнозування уроків з визначенням конкретних методик;
  • взаємовідвідування уроків наставника та молодого вчителя з їх подальшим детальним аналізом;
  • консультування молодого педагога щодо організації навчально-виховного процесу.

  Велика увага надається поповненню методичної скарбнички та ознайомленню з нею вчителів. Вважаючи, що важливою умовою самоосвітньої роботи є наявність бібліотеки з методичними новинками.

 Бібліотекар школи Свєшнікова Н.П. складає анотації до наявних матеріалів, зібрані цікаві дослідження  у методичному кабінеті школи. Постійно відбуваються тематичні виставки методичних видань у бібліотеці та в методичному кабінеті школи.

На базі методичного кабінету    навчального закладу щомісяця відбуваються методичні оперативки  з керівником школи молодого вчителя та наради вчителів-наставників ,працює психолого-педагогічна служба з розвязання окремих питань. Крім того, в методичному кабінеті школи зібрано найбільш цікаві розробки, матеріали до атестації вчителів школи, ознайомлюючись із якими, молоді вчителі вивчають педагогічний досвід своїх колег, що, безперечно, спонукає їх до самовдосконалення та творчості. На базі методкабінету ми періодично організовуємо педагогічні виставки, ярмарки ідей учителів школи.

  Така система організації роботи з молодими вчителями забезпечує їх послідовне, поступове фахове становлення як фахівців, полегшує адаптацію до роботи в умовах сучасної школи.