Комунальний заклад"СЗШ №42" Кам'янської міської ради

 Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Навчальний процес

Комунальний заклад
"Середня загальноосвітня школа №42"
Кам'янської міської ради
І - ІІІ ступеня навчання.

 

Середня загальноосвітня школа № 42 Кам’янської міської ради розташована за адресою:51906, м. Кам’янське , вул. Дунайська,  51,

тел.: (05692)7-12-92.

 

№ з/п

Показники

Стан

1

Мова навчання

українська

2

Кількість класів

13

3

Загальне число учнів школи

337

4

Загальне число учнів 1 класу

50

5

У т.ч. учнів, що прибули  з д/з

46

6

Забезпечення учнів гарячим харчуванням

298

7

Кількість працівників (всього)

45

8

У т.ч. педагогічних

20

9

Обслуговуючих

25

10

Загальна площа всіх приміщень школи

6865,6 м2

11

У т.ч. – навчальних приміщень

1707,9 м2

12

Кількість робочих місць у майстернях

15

13

Кількість робочих місць комп’ютерному класі

9

14

Забезпеченість навчальними кабінетами

100%

15

Забезпеченість підручниками та навчальними текстами

100%

16

Кількість книг у шкільній бібліотеці:

в тому числі підручників

10509

6331

17

Кількість спортивних залів

2

18

Кількість посадочних місць в їдальні

144

 

Аналіз навчального процесу за 2017-2018 навчальний рік

Моніторинг якості навчальної діяльності

Згідно  з  річним  планом  роботи  школи, з метою  вивчення знань, умінь і навичок учнів та стану викладання предметів, в кінці 2017/2018 н.р. адміністрацією школи було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 2-9-х, 10 класів.

Станом на 01.06.2018 р. у школі навчалося 338 учнів. Учні 1-х класів не оцінювалися за рішенням педагогічної ради.

 

Навчальні досягнення учнів 2-10 класів у 2017-2018 н.р.

 

Всього учнів у

2-9, 11-х класах

Рівні навчальних досягнень

 

Якість знань

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

 

302

 

5%

(16 учнів)

 

 

40%

(122 учня)

 

 

45 %

(135 учнів)

 

 

9%

(14 учнів)

 

 

45%

 (123учня)

 

 

Навчальні досягнення учнів початкових класів.

 

Клас

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань

%

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

2-А

25

2

14

7

-

64

2-Б

20

1

9

10

-

50

3-А

27

1

13

13

-

58

3-Б

27

1

11

13

-

44

4-А

24

5

9

10

-

63

4-Б

25

2

12

11

-

56

 

Навчальні досягнення учнів основної школи

 

Клас

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

5

29

1

14

11

3

48

6

30

1

15

12

2

53

7

28

1

9

14

4

36

8

21

-

5

13

3

24

9

25

1

11

11

2

48

 

Навчальні досягнення учнів старшої школи.

 

Клас

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

10

21

-

10

9

2

48

 

Акцентуючи деякі моменти в навчальній діяльності учнів, необхідно зазначити позитивні моменти та  недоліки, виявлені моніторинговими спостереженнями:

  • зниження якості навчальних досягнень в 9 класі, що неприпустимо як для випускного класу;
  • збільшення якості навчальних досягнень в 3-4 класах .

Аналіз якості рівня навчальних досягнень учнів показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід навчально-виховного процесу, від­сутня система роботи зі слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники.  Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях МО, з’ясовувалися причини слабкої ус­пішності та низької мотивації учнів.

Проведений аналіз показав, що учні мають інтерес до вивчення української мови, математики, фізичної культури, інформатики та трудового навчання, що було враховано при складанні навчального плану, розподілу годин варіативної складової.

У 2018-2019 н.р. планується продовження роботи класів з поглибленим вивченням окремих предметів допрофільного та профільного навчання.

 

Впровадження допрофільної підготовки у школі

  

   Основними завданнями профільного навчання є створення    умов    для     врахування     й     розвитку нахилів, здібностей  і  потреб  учнів  старшої  школи  формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою  професією спрямування підлітків щодо майбутньої професійної діяльності забезпечення наступно-перспективних зв'язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю. На сьогодні  серед учнів актуальними є ті професії, які приносять не лише моральне та матеріальне задоволення, а й усвідомлення суспільного значення виду праці.

       Ряд предметів технологічного профілю передбачає опанування школярами :

  1. Формування технологічно-наукової картини світу;
  1. Поглибленому оволодінні знаннями про закономірності техніко-технологічної та побутової діяльності ;
  1. Опанування наукового стилю мислення;
  1. Ознайомлення та розуміння наукової суті основ сучасного виробництва;
  1. Розвиток здібностей учнів із застосуванням своїх  творчих можливостей  в різних видах  діяльності

         Для реалізації особистісно – орієнтованого освітнього  процесу у школі введено профільне навчання. Згідно з бажанням учнів та їх батьків, проведеного анкетування можливостей кадрового забезпечення та оснащення навчальних кабінетів був визначений профіль: технологічний напрямок, технологічний профіль.

Рік

Допрофільна підготовка

%

Класи

2015-2016

Інформатика, креслення, трудове навчання

40

8, 9

2016-2017

Інформатика, креслення, трудове навчання

35

8, 9

2017-2018

Інформатика, креслення, трудове навчання

35

8, 9

Вступ до вищих навчальних закладів у розрізі профілю.

Рік

Кількість випускників

% випускників, які вступили до технічних ВНЗ

2015-2016

20

80

2016-2017

13

40

2017-2018

-

-

Судячи з кількості випускників, які обирають вищі навчальні заклади технологічного, можна зробити висновок про доцільність обраного профілю в закладі.

        Результативність участі випускників у ЗНО та ДПА

Державна підсумкова атестація у 4 класі

         У початковій школі державна підсумкова атестація проходила з української мови, українського читання та математики у формі підсумкових контрольних робіт. Зміст підсумкових контрольних робіт та їх проведення відповідали рекомендаціям МОН України. Річне оцінювання з вищезазначених предметів було здійснено на підставі семестрових оцінок та оцінок за проведену державну підсумкову атестацію. Всього державну підсумкову атестацію в 4-му класі у 2017-2018 н.р. здавало – 49 учня, звільнених не було.

Предмет

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий

рівень

Українська  мова, літературне читання

-

8

23

18

Математика

-

12

19

18

                 

 

 

 

 

 

Якісний показник ДПА по роках в 4 класі

Предмет

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Укр. мова

64%

81%

72%

84%

Укр. читання

64%

88%

88%

Математика

56%

75%

69%

76%

Державна підсумкова атестація у 9 класі

2017-2018 навчальний рік закінчили 25 учнів 9-го класу. Всі вони були допущені до державної підсумкової атестації. За станом здоров’я не було звільнено жодного учня від ДПА . Учнів, які не з’явились на державну підсумкову атестацію не було.

Рівні НДУ

Українська мова

Математика

Географія

Початковий

-

-

2

Середній

12

13

12

Достатній

11

8

9

Високий

2

4

2

Якісний показник ДПА по роках в 9 класі

Предмет

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Укр. мова

56 %

50%

52%

Математика

76 %

42%

48%

Географія

68 %

46%

44%

Робота з обдарованими

Учителями закладу приділяється неабияка увага розвитку творчо обдарованої молоді: використовували на уроках мотиваційні установки, творчі завдання, розробки пошукового характеру, підготовка учнів до участі у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Результативність участі учнів у Всеукраїнських  олімпіадах

з базових дисциплін

Предмет

Вчитель

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

2017-2018 н.р.

1

Математика

Шабаєва С.М.

5

7

4

2

Фізика

Кашанська Л.Г.

15

27

19

3

Географія

Дашко О.С.

22

27

22

4

Англ. мова

Вініченко Н.О.

36

18

30

5

Біологія

Тітова А.О.

27

35

16

6

Екологія

Тітова А.О.

-

12

-

7

Хімія

Тітова А.О.

35

31

9

8

Економіка

Дашко О.С.

7

29

-

9

Астрономія

Кашанська Л.Г.

16

21

-

10

Укр. мова

Костікова О.Г.

28

36

18

11

Історія

ЧорноморецьЛ.Л.

19

35

16

12

Правознавство

ЧорноморецьЛ.Л.

16

25

14


Участь учнів закладу у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН

    Традиційно у квітні у закладі поводиться День науки, на якому учні презентують наукові проекти, над якими вони працювали протягом року. Після проведення Дня науки, члени журі обирають найкращі роботи, які потім учні презентують на міському конкурсі-захисті МАН.

Рік

Учасник

Секція

Керівник

Результативність

2015-2016

Клец А.,

11 кл

Біологія

Деміх Н.М.

ІІ місце

 

Булгак А.,

11 кл.

Література

Крупко Н.І.

ІІІ місце

 

2016-2017

Терещенко Т.,

9 кл.

Література

Крупко Н.І.

ІІ місце

Ткач Л.,

11 кл.

Хімія

Тітова А.О.

VІІ місце

2017-2018

Клец К.,

10 кл

Технологічні процеси

Трофіменко Д.М.

ІІ місце

Маркова Д.,

9 кл.

Хімія

Тітова А.О.

ІІ місце

Козіна Д.,

10 кл.

Література

Булгак О.М.

ІІ місце

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серед обдарованих дітей є такі, які мають інтелектуальні здібності: беруть участь в учнівських предметних олімпіадах та конкурсах міського та всеукраїнського рівнів. Серед них Міжнародний конкурс юних знавців української мови імені П.Яцика (Цимбал М. 4 клас., Лазепнікова Є. 3-Б клас, Пеклун К. 3-А клас ), Міжнародний мовно-літературний  учнівський  конкурс по творчості  Тараса  Шевченка (учень 8 класу  Звенігородський Д. посів ІІІ місце  за сучасне виконання поезії Шевченка), міський   літературний конкурс за творчістю О.Теліги та інші: «Соняшник», «Левеня», «Кенгуру», «Олімпус», «Олімпіс», «Розумничка», «Sunflower».

Участь в інтелектуальних та творчих конкурсах різних рівнів  за 3 роки

Переможці конкурсів:

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

 

«Олімпус»

10

15

18

«Олімпіс»

-

3

6

«Кенгуру»

3

5

3

«Левеня»

3

6

3

«Соняшник»

2

4

23

«Розумничка»

-

3

6

«Бобер»

2

1

2

Sunflower

-

2

1

«Колосок»

-

5

17

Логічне мислення

-

-

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велика кількість дітей мають здібності художньо-естетичного, музичного та технічного напрямків. Вони прославляють школу, беручи активну участь у міських конкурсах.

Рівень

Назва конкурсу

Напрям

Учасник

Місце

 

Міський

«Віват, талант!»

Декоративно-ужиткове мистецтво

Гурток «Умілі руки»

І

«Солісти-вокалісти»

Гарькава

Маргарита

Диплом ІІ

ступеня

Вдовкін

Ілля

Диплом ІІІ ступеня

Марченко

Дар’я

 

Диплом ІІ ступеня

«Зима - чарівниця»

Творчий пошук, активна участь у житті міста

Удовенко Анна

 

Лауреат

Лебідь Діана

 

Лауреат

             Результативність роботи з обдарованими та здібними дітьми обговорювалась на засіданнях педагогічної та методичної радах, зібраннях методичних об’єднань. Були зроблені висновки щодо системності роботи зі здібними учнями, і визначення шляхів виявлення творчої особистості дитини.