Комунальний заклад"СЗШ №42" Кам'янської міської ради

 Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Інноваційна діяльність закладу

Науково-методична , інноваційно-експериментальна робота закладу

-         Експериментальні проекти, над якими працює заклад.

-         Методична проблема, над якою працює педагогічний колектив, та результати  її розв’язання

-         Досягнення педагогічного колективу за 2017-2018 н.р.

 

Науково-методична робота з педагогічними кадрами в закладі здійснювалася відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в закладах освіти, Положення про здійснення інноваційної діяльності, рекомендацій ДОІППО щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами та діяльності на ІІІ етапі роботи над науково-методичною темою області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

У межах обласної теми педагогічним колективом закладу обраний власний напрямок дослідження за темою «Спрямування стратегії особистості на соціалізацію учнівської молоді в сучасному освітньому просторі», згідно з якою і формувалися зміст, напрямки та форми науково-методичної роботи.

Питання з даної теми  обговорювалися на засіданнях педради школи. Теми самоосвіти  педпрацівників і тематика роботи методичних об’єднань були обрані відповідно до проблеми школи. На засіданні науково-методичної ради розглянуті етапи роботи над проблемою. 

У закладі у 2017-2018 навчальному році широко використовувалися різні  форми та методи організації методичної роботи з педагогічними працівниками, як колективно - групові та масові: методичні об’єднання. семінари-практикуми, науково-практичні конференції, групові консультації, тренінги, майстер-класи, творчі групи.  Школа молодого педагога, участь у міських семінарах, оперативно-методичні наради,  так і індивідуальні: взаємовідвідування занять, наставництво, стажування, курсова підготовка, самоосвіта; огляд наукової, методичної, педагогічної літератури; співбесіди, індивідуальні консультації, творчий звіт; робота над портфоліо вчителя. 

Продовжують діяти 4 шкільних методичних об'єднань: вчителів початкових класів (керівник Костогриз М.В.), вчителів суспільно-гуманітарного напряму (керівник Крупко Н.І.), вчителів природничо-математичного циклу та трудового  навчання (керівник Кашанська Л.Г.),  класних керівників (керівник Булгак О.М.). Згідно з планом роботи закладу та, враховуючи дані діагностичних анкет професійної підготовки вчителів, були складені плани роботи всіх методичних об'єднань. Основними формами їх діяльності було обговорення актуальних питань реалізації програмових вимог, застосування інтерактивних методів навчання на різних етапах уроку, підготовка методичних розробок уроків з використанням інноваційних методів навчання, взаємовідвідування вчителями уроків, проведення відкритих уроків та заходів, виготовлення наочного та дидактичного матеріалу, індивідуальна робота над окремими темами. Були проведені п’ять засідань методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів), так і науково-методичні проблеми. Активізована  протягом року робота між засіданнями.

Метою роботи вчителів методичних оюєднань є підвищення фахової майстерності вчителів.

   Завдання :

1.Реалізація Державних освітніх стандартів і впровадження інноваційних технологій в роботі.

2.Активізація роботи по виконанню положень програми «Обдарована дитина».

3.Сворення умов для розкриття духовного і творчого потенціалу учнів.

4.Здійснення нових підходів до організації навчання й виховання

5.Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду.

На високому методичному рівні пройшли тижні української, російської та англійської мов, математики і фізики, початкових класів, фізичної культури, протягом яких було проведено цілий ряд заходів.

  Значним успіхам школярів та й самих вчителів у діяльності сприяє й якісний склад педпрацівників та кадрове забезпечення. У  2017-2018 навчальному року в школі працювали 27 педагогів, основний склад 23 чоловіка.

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти при ДАНО.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі активно працює методична рада, до складу якої входять директор школи, заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань.

Працюють над обраними проблемами вчителі творчої групи (керівник Чорноморець Л.Л.).

Активно надає допомогу молодим учителям «Школа молодого вчителя» (керівник Хамраєва В.Б.).

Відповідно до плану роботи школи на протягом року проводились засідання постійно діючих педагогічних читань за тематикою «Використання харних сервісів в освіті».

Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності. З метою пропаганди перспективного педагогічного досвіду проведено 20 відкритих уроків та класних годин. Обговорення відкритих уроків – діалог творчо працюючих колег. Високий педагогічний рівень майстерності, творчий пошук, диференційний підхід, використання інноваційних   технологій продемонстрували уроки  Шабаєвої С.М. (математика),  Вініченко Н.О. (англійська мова), Тітової А.О. (хімія), Крупко Н.І. (російська мова), Клец Л.Р. (англійська мова), Хамраєвої В.Б. (українська мова, природознавство), Костогриз М.В. (українська мова), Оровецької С.Ю. (українська мова), Юрченко С.М. (математика).

Протягом року, на виконання річного плану, проведено 4 засідання педагогічної ради (серпень, жовтень, грудень ,березень,). На педагогічній  раді школи розглядалися такі питання:  підсумки навчально-виховної роботи закладу за 2016/2017 навчальний рік та завдання педагогічному колективу на 2017/2018 навчальний рік; про затвердження списку вчителів для проходження педагогічної атестації у 2017/2018 навчальному році; стан роботи закладу з охорони праці і техніки безпеки за 2017 рік; національно-патріотичне виховання як важлива складова формування та розвитку громадянських рис особистості; розвиток моральних якостей учнів, як один із напрямків роботи з превентивного виховання. Педради проводилися як у традиційній формі (доповідь з обговоренням, серія повідомлень, доповідь зі співдоповіддю, на основі проблемних груп) так і нетрадиційній (ділова гра,  презентація)

Протягом року вивчено стан викладання: російської  мови, креслення, трудове навчання.

Матеріали перевірки  журналів, стану ведення шкільної документації узагальнені і обговорені на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

Плідно і системно працювала протягом року атестаційна комісія школи. Проведено засідання, на яких розглянуто список вчителів на чергову та позачергову атестацію, складено, затверджено після обговорення робочий план комісії, проаналізовано роботу за рік, апробовано атестаційні матеріали, узагальнено досвід учителів, що атестуються на основі відвіданих уроків. За підсумками атестації 2017-2018 навчального року встановлена відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії»   Оровецькій С.Ю.  (вчитель початкових класів, вихователь ГПД), присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» таким вчителям: Костогриз М.В. (учитель початкових класів); Вініченко Н.О. (вчитель англійської мови). У  2017-2018 н.р.  на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти підвищили кваліфікацію Оровецька С.Ю., Костогриз М.В.

      Слід зазначити, що своїми педагогічними наробками  за

2017-2018 н.р. вчителі ділилися у фахових інтернет-виданнях:

 Форум педагогічних ідей «Відкритий урок»  ( Хамраєва В.Б., 

Костогриз М.В.); Інтернет - ресурс “super.urok-ua” (Шабаєва С.М., Крупко Н.І Трофименко Д.М,  Вініченко Н.О., Костікова Н.О.,

Оровецька С.Ю., Костогриз М.В., Юрченко С.М.).

          Протягом року всі класні колективи брали активну участь у житті школи згідно виховного плану школи. 1 вересня проведено свято Першого дзвоника. Були проведені свята до Дня Збройних сил України, до Дня вчителя, до 8 Березня, новорічні ранки і вечори, тематичні виховні години з превентивного, національно-патріотичного, естетичного, екологічного виховання. В школі проходили місячники : «Молодь за здоровий спосіб життя», «Увага! Діти на дорозі», місячник і тиждень Української писемності та мови. Також в межах місячників проводилися тематичні тижні, на яких класні керівники проводили різноманітні заходи, конкурси, лекції, бесіди (козацькі забави, Олімпійський тиждень, тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності, тиждень знань з безпеки життєдіяльності, тощо). Класні керівники протягом навчального року проводили батьківські збори, анкетування батьків та учнів.

Справжню допомогу педколективу здійснює бібліотека школи у підготовці різних заходів як з учнями, так і з педагогами. Проводяться бібліотечні уроки за графіком, інформаційна допомога вчителям в організації позакласної роботи з предмету, проведення Тижня Дитячої Книги, конкурсу «Найкращий читач року», акції «Живи, книго!», тематичні виставки літератури до педрад – це далеко не повний перелік форм роботи шкільної бібліотеки (бібліотекар Черненко В.В.).

Робота педколективу, учнівські досягнення,  різноманітні загальношкільні заходи систематично висвітлювалися на шкільному сайті.

Але слід зазначити, що в організації роботи в школі мають місце певні недоліки та прорахунки:

1.  Недостатньою мірою узагальнюється перспективний педагогічний досвід.

2.  Не всі педагоги з вищою кваліфікаційною категоріями займаються дослідницькою діяльністю та висвітлюють свої надбання у педагогічній пресі.

3.  Не завжди проводиться рефлексія методичних заходів та вивчається їх результативність.  

З цією метою необхідно поставити наступні завдання на 2018-2019 навчальний рік:

1.       Повніше використовувати творчий потенціал колективу, вдосконалювати  професійну майстерність  педагогів.

2.       Спонукати педагогів школи займатися дослідницькою, науковою діяльністю.

3.       Створювати умови для реалізації розвитку обдарованої та творчої молоді.

4.       Удосконалювати систему контролю навчальних досягнень учнів.

5.       Спрямовувати роботу педколективу на формування зрілих, соціально спроможних громадян держави.

6.       Використовувати різні форми позакласної роботи, орієнтовані на розвиток особистості.

          Школа знаходиться на шляху інноваційної діяльності, застосування     особистісно-зорієнтованих технологій, що активізують діяльність учнів на уроці, розкривають їх здібності та можливості. Педагогічний колектив працює над сприянням становленню особистості як творця й проектувальника життя,   гармонізації та гуманізації стосунків між учнями та педагогами, школою і      родиною.