Комунальний заклад"СЗШ №42" Кам'янської міської ради

 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
ЗНО

Виховна робота

Аналіз виховної роботи 

(патріотичне, екологічне, правове, виховання; організація учнівського самоврядування; гурткова робота)

Підсумки роботи з профілактики злочинності, правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед учнів школи

в 2017/2018 навчальному році та завдання на 2018/2019

навчальний рік

У 2017/2018 навчальному році робота педагогічного колективу школи щодо профілактики злочинності, правопорушень, бездоглядності, безпритульності, проявів негативних явищ в учнівському середовищі була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», наказів Міністерства освіти і науки України  від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 29.10.2010 № 1023 «Щодо  профілактики   злочинності і  правопорушень  серед  дітей, захисту їх прав на освіту», від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильство»,  від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 року № 2140», річного плану роботи школи, планів спільних дій школи із службою у справах дітей Південного району, відділом кримінальної міліції у справах дітей Південного РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

Контроль за правовиховною роботою у школі покладено на заступника директора з виховної роботи Булгак О.М., просвітницька та профілактична робота здійснюється соціальним педагогом., класоводами та класними керівниками, які працюють згідно посадових інструкцій.

Зокрема вся правоосвітня та правовиховна робота в школі проводиться за основними чотирма  напрямками діяльності:

 • методичної роботи з педагогічними працівниками школи;
 • реалізація завдань правового виховання в урочній роботі;
 • організація позаурочної правовиховної та правоосвітньої діяльності;
 • організація роботи з батьками.

На засіданнях методичних об’єднань класних керівників, семінарах практикумах постійно розглядаються питання взаємодії вчителя з учнями різних соціальних категорій, схильних до девіантної поведінки, до правопорушень та злочинів.  В ході проведення тренінгових вправ класні керівники навчаються основним правилам взаємодії з названими категоріями дітей та їхніми батьками. Так, наприклад, у січні 2018 р., на засіданні м/о класних керівників, було розглянуто питання формування у школярів правової культури, виховання поваги до законів і норм співжиття у суспільстві; проблеми превентивного виховання.

Багато уваги щодо профілактики правопорушень приділяється вчителем правознавства Чорноморець Л.Л. в ході викладання курсу практичного права.

    Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі, засіданнях методичного об’єднання  класних керівників. Правовиховна робота  спланована, план обговорена, затверджена на засіданні педагогічної ради. Серед завдань навчального закладу є індивідуальна робота з учнями девіантної поведінки, які знаходяться на внутрішкільному обліку; організація роботи гуртків та секцій; посилення виховної роботи на уроках і в позаурочний час.

     В плані чітко визначена мета, на досягнення якої спрямовано проведення різноманітних виховних заходів. Серед запланованих заходів: інструктажі з класними керівниками, лекції, збори учнівського колективу та батьківські збори, під час яких батькам надається методична допомога щодо виховання дітей різного віку, психологічні поради, правова освіта, заплановані також рейди-перевірки зайнятості учнів у вільний від навчання час, анкетування учнів, масові святкові виховні заходи.

У фойє школи, бібліотеці та класних кімнатах є куточки правознавства, де діти можуть почитати про свої права та обов'язки, інформація на якому постійно оновлюється.

             Першочерговими заходами з формування в учнів  культури поведінки в нашій школі є наступні:

·        Розроблено Загальні правила поведінки  учнів школи,  які опрацьовуються на годинах спілкування та виховних годинах

·        В школі  ведеться  облік  і контроль  за  відвідуванням  навчальних занять учнями школи. Щотижня аналізуються ці дані, вживаються відповідні заходи, щомісяця інформація про відвідування надається до міського  відділу освіти.

·        Ведеться постійний облік та контроль охоплення учнів  заняттями в гуртках та спортивних секціях. У класах учні мають постійні і тимчасові громадські доручення.

·        В школі  створена  і  діє  психолого-педагогічна  служба  для  учнів  та батьків.

·        Системною   є   профілактична   робота   з   учнями,   які   стоять     на  внутрішкільному обліку.

    Продовжує працювати рада з профілактики правопорушень учнів, яка складається з представників педагогічного колективу, батьків і старшокласників. Рада з профілактики правопорушень збирається раз на місяць відповідно до плану роботи школи і слідкує за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями в урочний і позаурочний час. На розгляд ради виносяться питання, пов’язані з дисциплінарними проблемами, приймаються рішення про передачу питань до розгляду в районній службі у справах неповнолітніх. Класні керівники, учителі – предметними , вихователі, а також практичний психолог індивідуально працюють із батьками тих учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень. За кожним учнем, який стоїть на внутрішкільному обліку, закріплено педагога-наставника, що проводить із ним індивідуальну роботу щодо корекції його поведінки й навчальних досягнень.

  Протягом 2017/2018 н.р. було проведено 9 засідань, на яких були розглянуті питання:

-         Обговорення результатів роботи за 2016/2017 н.р. та складання плану роботи на 2017/2018н.р.

-         Аналіз стану роботи класних керівників з попередження правопорушень.

-         Постановка на облік дітей девіантної поведінки, призначення наставників.

-         Про підсумки правовиховної роботи з учнями в І та ІІ  семестрі 2017/2018 н.р. та проведення Тижня правових знань.

-         Про стан роботи щодо здійснення контролю за відвідуванням занять учнями, що знаходяться на внутрішкільному обліку.

-         Звіти класних керівників про роботу з учнями, що знаходяться на внутрішкільному у І та ІІ півріччі 2017/2018н.р.

-         Аналіз стану роботи класних керівників з попередження правопорушень.

-         Про посилення контролю наставників та соціального педагога за дітьми, які знаходяться на внутрішкільному обліку з метою запобігання насильству над дітьми.

-         Про стан відвідування занять учнями девіантної поведінки.

         У 2017/2018 навчальному році дітей, які без поважної причини не відвідували навчання у школі не було.

         З учнями школи, схильними до девіантної поведінки та пропусків навчальних занять без поважних причин, проводилася системна робота щодо охоплення їх навчанням. Дані аналізувалися, і до учнів, які без поважних причин не відвідували школу, вживалися відповідні заходи (співбесіди з батьками, постановка на внутрішкільний облік, подання інформації до районної ССД та ВКМСД тощо).

        Працівниками школи здійснювалися заходи у рамках проведення Всеукраїнського рейду «Урок», під час спільних виходів з метою виявлення учнів, які не відвідують заняття, відвідувалися родини учнів , проводились співбесіди з батьками. За результатами рейдів проводилась відповідна робота.

          Протягом 2017/2018 навчального року на обліку ВКМСД учнів школи не було.

На внутрішкільному обліку на кінець 2017/2018 н.р. перебуває 7 учнів . Кожен з цих дітей знаходиться під наглядом класних керівників та адміністрації школи. В особових картках цих дітей є такі документи: характеристика, акти обстеження житлово-побутових умов проживання, в яких вказана дата обстеження, журнал обліку відвідування учнів на дому з підписами батьків (опікунів), листи-звернення, копії протоколів Ради профілактики щодо взяття їх на внутрішньошкільний облік.

Щоквартально оновлювався банк даних неблагополучних сімей, в яких виховуються неповнолітні, що є учнями школи. Ця робота проводилася на підставі обстежень класними керівниками умов проживання та виховання дітей вдома, про що свідчать акти, складені вчителями, а також на основі педагогічних та психологічних спостережень за учнями.

Класними керівниками та адміністрацією школи проводиться  постійна індивідуальна робота з учнями.

Постійно  використовується  наглядна  агітація з правової  пропаганди. У  школі  є  тематичні стенди:

Ø «Державна символіка України»,

Ø «Загальні правила поведінки учнів школи»,

Ø «Права дитини»,

Ø «Безпека життєдіяльності учнів».

Крім того, школою проводилася робота на виконання наказів  Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 № 631 та ГУОН ХОДА від 11.10.2006 № 588 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх», наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2006 № 844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми». Було сплановано та проводилися заходи щодо профілактики жорстокого поводження з дітьми на 2017/2018 навчальний рік.

Протягом  року в школі було проведено ряд інформаційно-просвітницьких заходів щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми. А саме:

-         Лекторій для батьків «Насильство у сім’ї»;

-         Година спілкування «Третє тисячоліття – рабство продовжується»;

-         Відверта розмова «Запобігання сексуальній експлуатації дітей у сфері туризму та торгівлі дітьми»;

зустрічі учнів  школи з представниками право виховних органів, громадських організацій з питання профілактики 

 • правопорушень серед підлітків.

У грудні  2017 року проведений Тиждень правових знань. Протягом Тижня здійснені наступні заходи:

 • Тематична виставка «Знай та поважай свої права»
 • Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини
 • конкурс малюнків «Що ми знаємо про свої права»

Години спілкування направлені на з’ясування суті понять “ права  людини ” і “ свободи людини ”, механізмів захисту прав людини, аналізу правових ситуацій

 • Проводились виховні години: «Права і обов’язки школяра» - 1-5 кл. – класні керівники;
 • Розроблені пам’ятки, буклети «Моє майбутнє в моїй державі» для учнів 1-4 класів та батьків.
 • Конкурс відеороликів для учнів 1-4 класів «Казкове правоведення. (Порушення прав казкових героїв у казках та мультфільмах).
 • Конкурс презентацій для учнів «Абетка моїх прав» -приймали участь учні 9-10-х класів.

В цілому в школі створено умови, які сприяють формуванню громадянсько-правової культури вихованців. Ефективність роботи залежить від професійної готовності педагогічних кадрів, від їхніх зусиль, спрямованих на вдосконалення своїх знань та вмінь.

Але слід відзначити і певні недоліки в діяльності класних керівників в цьому напрямку: форми роботи не були різноманітними, переважали бесіди та лекції, що є недосить ефективним у превентивному вихованні. Недостатня кількість учнів схильних до правопорушень охоплена гуртковою роботою,а саме учні 9 класу. Має бути кращою і виконавська дисципліна класний керівників. Педагогічному колективу слід звернути особливу увагу на рівень сформованості загальної дисципліни вихованців та стан виконання ними Правил для учнів – головного критерію поведінки.

Основні напрямки роботи на 2018-2019 н.р.

     Контактна інформація про представників названих вище служб розміщена на веб-сайті школи, завдяки чому батьки можуть отримувати індивідуальні консультації з представниками правоохоронних органів, з лікарем чи медсестрою.

    У 2017-2018 навчальному році проведено ряд позакласних заходів із залученням представників установ та організацій, з якими налагоджено співпрацю: 

Аналіз стану виховної роботи показав, що виховна робота школи проводиться згідно нормативних документів: обраний напрям та виховний проект, над яким працюють протягом року; складені психолого-педагогічні характеристики класів, соціальні паспорти, узгоджено тематику проведення відкритих виховних годин та виховних заходів протягом року, класні куточки оформлені згідно вимог,інформація у куточках своєчасно поновлюється.

          Виходячи з вищесказаного, можна зазначити, що виховна діяльність у школі на належному рівні, але поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам. І це нормальний процес, бо, як відомо, світ не стоїть на місці, він постійно змінюється, змінюючи нас і наше ставлення до нього. Поряд із зазначеними позитивними результатами у  виховній   роботі  школи  мають місце недоліки, а саме:

- не на достатньому рівні працюють органи учнівського самоврядування, актив школи потребує постійної допомоги педагога-організатора та класних керівників;

 • Дотримання  вимог нормативних документів  щодо запобіганню дитячій злочинності, правопорушень, бездоглядності;
 • Виконання Інструкції з обліку дітей шкільного віку (постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646), зокрема, постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять та оперативне реагування на відсутність учнів у школі без поважних причин;
 • Робота Ради профілактики правопорушень серед неповнолітніх згідно з Положенням та Планом на 2018/2019 н.р;
 • волонтерським  об’єднанням «Майдан Січеслави »
  • у школі відбулася зустріч із акушером-гінекологом, яка провела для дівчат8, 9 , 10класів лекцію на тему «Репродуктивне здоров’я».
  • в школу  було запрошено представників МНС, які розповіли учням про особливості надання першої медичної допомоги при пораненнях та реанімацію потерпілих.
  • року в рамках проведення Всеукраїнського тижня права для учнів 7-10 класів було організовано зустріч із начальником відділу організації та контролю за виконанням рішень управління поліції. У ході зустрічі учні мали можливість ознайомитися зі специфікою роботи державних виконавців, переглянути фільм про діяльність управління державної виконавчої служби, а також отримати вичерпні відповіді на поставлені запитання;
  • спільно з волонтерським об’єднанням «Майдан Січеслава »організовані зустрічі з воїнами АТО та систематично передається благодійна допомога,у вигляді речей та продуктів харчування для воїнів АТО.
 • -         Активізувати роботу, спрямовану на формування у дітей позитивної мотивації щодо дотримання принципів здорового способу життя як дієвого засобу протиправної поведінки підлітків, духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.

  -         Спільна  робота   навчального закладу зі службою у справах дітей, відділом кримінальної міліції у справах дітей, центром соціальних служб для сім`ї, дітей  та  молоді  ;

  -         Позаурочна та позашкільна діяльність учнів, які знаходяться на внутрішньо-шкільному обліку, зайнятість учнів девіантної поведінки  у роботі гуртків, студій, секцій, у канікулярний час;

  -         Сприяти організації продуктивної дозвілевої діяльності учнів, спрямованої на духовний , 

  інтелектуальний, фізичний розвиток учнів, самоствердження особистості      та її соціалізації;

  -         Використовувати  в роботі інноваційні педагогічні технології, кращий вітчизняний та

  зарубіжний досвід виховної діяльності щодо запобігання негативним проявам в учнівському

  середовищі;

  -         Здійснювати соціально - психологічний супровід роботи на виконання Комплексної програми профілактики злочинності та програми запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності;                                                                                                                                                                                        

  -         Проведення тематичних бесід, циклу годин спілкування «Я обираю здоровий спосіб життя», уроків здоров’я щодо антинікотинової та антиалкогольної  пропаганди серед школярів.