Комунальний заклад"СЗШ №42" Кам'янської міської ради

 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
ЗНО

Превентивне виховання

Комплексний план заходів СЗШ№42

щодо превентивного виховання учнів  на 2017-18н.р. рік

 

На виконання:

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»,Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

 

п/п

Зміст     заходу

 

Термін виконання

Відповідальні

 

1. Формування здорового способу життя, попередження тютюнокуріння, вживання наркотичних речовин та алкогольних напоїв

На  виконання:

Плану заходів  щодо  виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширення наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки, затвердженого наказом    Міністерства   освіти  і науки, молоді  та спорту України  від 30.12.2010 № 1313;

Міської комплексної  програми протидії зловживанням алкоголем та розповсюдженню наркотиків  ,

наказу Міністерства освіти і науки України  від 25.01.2007  № 44 «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 року»;

наказу  Міністерства  освіти  і  науки, молоді  та  спорту  України   від  08.02.2012  № 136 «Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах».

1.1

Вживати рішучих заходів щодо недопущення  розповсюдження та вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, алкогольних напоїв, тютюнокуріння на території навчальних закладів.

Постійно

Булгак О.М.

1.2

Застосовувати систему ранньої профілактики, психолого-педагогічного діагностування, індивідуальної виховної роботи з метою виявлення учнів “групи соціального ризику”.

Постійно

Соц.педагог

Психолог

1.3

Встановити посилений контроль за здійсненням виховної роботи з учнями, що входять до “групи соціального ризику” з метою удосконалення та підвищення ефективності профілактичної роботи серед учнівської молоді.

Постійно

Булгак О.М.

1.4

Проводити відповідну просвітницьку-профілактичну роботу щодо формування здорового способу життя та відповідального ставлення до репродуктивного здоров’я та його збереження  на уроках “Основи здоров’я”, біології, хімії, етики  та у позаурочний час.

Постійно

Тітова А.О.

1.5

Активізувати профілактичну роботу за інноваційними навчальними та  тренінговими програмами, залучаючи до участі учнівську молодь, спеціалістів ЦСССМД та інші неурядові громадські організації.

Постійно

Булгак О.М.

1.6

Забезпечувати взаємодію органів освіти, внутрішніх справ, ССД, ЦСССМД, інших зацікавлених відомств у практичній діяльності щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів,  вживання алкоголю та тютюнокуріння  серед учнівської молоді.

Постійно

Булгак О.М., соц..педагог

1.7

Спрямувати роботу органів учнівського самоврядування на попередження негативних явищ в учнівському середовищі, проведення антинаркотичної, антиалкогольної, антитютюнової пропаганди серед школярів та підвищення  рівня їх громадської активності.

Постійно

Булгак О.М.

1.8

Організовувати просвітницьку роботу серед батьківської громадськості з питань формування здорового способу життя та профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнокуріння серед підлітків, сучасного стану даних проблем в місті, країні та у світі.

Постійно

Булгак О.М.,

Кл.керівники

1.9

Надавати методичні рекомендації педагогічним працівникам закладів освіти з питань проведення тематичних занять, уроків, виховних заходів, спрямованих на профілактику вживання наркотиків та алкоголю, тютюнокуріння.

Протягом року

Соц.педагог

Психолог

1.10

Оформити та постійно поповнювати матеріалами інформаційні стенди (буклети, плакати, пам’ятки, постери), виставки літератури щодо формування здорового способу життя у дітей та учнівської молоді.

Постійно

Тітова А.О.

1.11

Провести

-          декаду антиалкогольної, антинаркотичної, антитютюнової пропаганди;

тиждень “За здоровий спосіб життя”;

-          Урок здоров’я з нагоди відзначення Всесвітнього дня здоров’я;

-          Заходи до Всесвітнього дня проти тютюнокуріння

-          виставки-конкурси соціального плакату, реклами, фоторобіт та дитячого малюнка з питань формування здорового способу життя серед дітей та учнівської молоді;

-          акцію до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом “Це стосується кожного”;

-спортивні змагання, культурно-мистецькі акції,  творчі та інтелектуальні конкурси для школярів.

 

01.02-10.02.2017

Вересень

01.04-08.04.2016

Листопад

05.04.2016

 

Травень 

 

Грудень

 

Протягом року

 

Булгак О.М.

 

Психолог

 

Соціальний педагог

 

 

Кл.керівники

 

Вчителі основ здоров’я та

 фіз-ри

1.12

Взяти участь :

-           Всеукраїнському конкурсі-фестивалі “Молодь обирає здоров’я”;

-          акції “Здорова молодь – наше майбутнє” та конкурс соціальної реклами до Всесвітнього дня Боротьби з ВІЛ/СНІДом;

15.03.2017

 

 

29.11.2016

 

 

Тітова А.О.

 

 

Кл.керівники

1.13

Провести  рейди–перевірку щодо виконання чинного законодавства з питань заборони  тютюнокуріння  у приміщеннях та на території закладів освіти із залученням батьківської громади та учнівського самоврядування.

Щотижня

Адміністрація

2. Профілактика правопорушень, злочинності та дитячої бездоглядності

На  виконання:

Плану заходів   щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 № 888; Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності , наказів УОіН міської ради «Щодо профілактики правопорушень.бездоглядності та бебродяжництва серед учнівської молоді»

2.1

Посилити контроль за виконанням законодавства України щодо забезпечення прав дітей на здобуття повної загальної середньої освіти; проведенням роботи щодо виявлення неповнолітніх, які мають пропуски без поважних причин або не приступили до навчання; за здійсненням заходів щодо повернення їх до навчання.

Постійно

Булгак О.М.

 

Кл.керівники

2.2

Вживати заходів щодо виявлення та постановки на внутрішкільний облік учнів, схильних до правопорушень, бродяжництва, вживання наркотичних речовин та алкоголю з метою посилення педагогічного впливу на них та проведення відповідної профілактичної роботи та психолого-педагогічного супроводу.

Постійно

Кл.керівники

 

Соц.педагог

2.3

Забезпечити взаємодію школи, ССД, ВКМСД, інших зацікавлених відомств у практичній діяльності щодо попередження дитячої злочинності. Налагодити щоквартальне взаємне інформування про учнів навчальних закладів, що перебувають на обліку у ВКМСД.

Постійно

Булгак О.М.

2.4

Виявляти та ставити на внутрішкільний профілактичний облік неблагополучні сім’ї з метою недопущення порушення прав дітей. Проводити обстеження умов проживання дітей в даних сім’ях із залученням представників соціальних служб, кримінальної поліції. Забезпечити проведення відповідного їх психолого-педагогічного супроводу.

Постійно

Кл.керівники

 

Соц.педагог

2.5

Проводити профілактично-роз’яснювальну роботу з батьками, які ухиляються від встановлених законом обов’язків по вихованню своїх дітей, в результаті чого діти виявляють нахили до асоціальної, агресивної поведінки. Залучати до цієї роботи працівників правоохоронних органів, ССД, шкільних практичних психологів.

Постійно

Булгак О.М.

 Соц.педагог

Психолог

Кл.керівники

2.6

Організувати просвітницьку роботу серед батьківської громадськості з питань вимог чинного законодавства щодо охорони дитинства, зміцнення суспільної моралі, профілактики злочинності та дитячої бездоглядності.

Постійно

Булгак О.М.

2.7

Здійснити заходи щодо попередження злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей.

Постійно

Соц.педагог

Психолог

Кл.керівники

3. Правова освіта і виховання

На  виконання:

Указу Президента України від 18.10.2001 № 992 «Про Національну програму правової освіти населення»;Плану заходів  щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 № 888;Плану заходів з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012 № 677,Міської цільової програми правової освіти  населення міста

3.1

Забезпечити роботу правового лекторію з метою  підвищенню рівня інформування учнів навчального закладу та їх батьків з питань чинного законодавства та практики його застосування.

Постійно

Булгак О.М.

3.2

Обладнати у шкільній бібліотеці книжкові виставки науково-популярної та нормативно-правової літератури; куточки з правової тематики у предметних та методичних кабінетах; оформити тематичні інформаційні стенди для учнів та батьків, постійно поповнювати їх новими надходженнями .

Постійно

Бібліотекар

3.3

Сприяти розвитку засад самоврядування в навчальному закладі, зокрема – учнівського; створенню демократичного правового простору і позитивного мікроклімату  між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Постійно

Булгак О.М.

3.4

Використовувати на уроках правознавства та в позакласній діяльності інтерактивні педагогічні технології (ділові та рольові ігри, моделювання ситуацій, дискусії), спрямованні на формування негативного ставлення до протиправних дій.

Постійно

Чорноморець Л.Л.

3.5

Здійснювати заходи щодо попередження проникнення у свідомість дітей культу насильства, жорстокості, екстремізму, ксенофобії та расистських проявів

Постійно

Вчителі -предметники

3.6

Провести профілактичні заходи щодо запобігання формування та розвитку серед дітей залежності від азартних, комп’ютерних ігор та інтернет залежності.

Постійно

Булгак О.М.

Кл.керівники

3.7

Унеможливити доступ школярів через мережу Інтернет до сайтів, що не мають  відношення до навчального процесу.

Постійно

Крикун М.Б.

3.8

Провести в закладах освіти:

-          місячник правової освіти, профілактики  дитячої бездоглядності, негативних явищ в учнівському середовищі;

-          заходи у рамках Всеукраїнського тижня права;

-          тижні правових знань (відповідно до планів роботи закладу).

 

Протягом року

 

 

09.12-13.12.16

Чорноморець Л.Л.

 

Булгак О.М.

3.9

Залучати до проведення заходів з формування правової культури учнів спеціалістів органів юстиції, правоохоронних органів; батьків, які мають юридичні спеціальності,  представників правозахисних громадських організацій, студентів та викладачів правознавчих ВНЗ

Протягом року

Булгак О.М.

3.10

Сприяти роботі учнівських правових та дискусійних клубів, органів учнівського самоврядування з питань формування правової культури та правової свідомості

Постійно

Булгак О.М.

4. Захист  дітей  від будь-яких форм насильства та попередження проявів жорстокості в учнівському середовищі

На  виконання:

Плану заходів  щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 № 888;Плану заходів з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012 № 677;Плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 № 1312;

Плану заходів  щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012 № 827;Наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми».

4.1

Посилити контроль за виконанням чинного законодавства з питань захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, порушення їх прав, жорстокого поводження.

Постійно

Булгак О.М.

4.2

Забезпечити неухильне виконання вимог ст. 54, 56 Закону України «Про освіту» щодо недопущення до педагогічної діяльності педагогічних працівників, які за своїми моральними якостями не можуть здійснювати виховання дітей та молоді і свої професійні обов’язки.

Постійно

Адміністраія

4.3

Організувати правовий всеобуч для батьків з питань охорони дитинства, попередження жорстокості та насилля, вирішення сімейних конфліктів за участю працівників органів внутрішніх справ, управління юстиції, ССД.

Протягом навчального року

Булгак О.М.

4.4

Розміщувати довідкову інформацію щодо соціального і правового захисту постраждалих від насильства та роботу «телефону довіри», продовжувати аналізувати інформацію отриману із «Скриньок довіри» з метою попередження будь-якого насильства над дитиною.

Постійно

Соц..педагог

 

Психолог

4.5

Активізувати роботу шкільних психологічних служб  з питань  профілактики порушень соціально-психологічної адаптації учнів до гострого і хронічного стресу; виховання взаємоповаги та навчання дітей і батьків способом конструктивної взаємодії в сім’ї; передбачити застосування відновних технологій, збільшення кількості  тренінгів із формування соціальних навичок у дітей.

Постійно

Барашкова Н.О.

 

4.6

Забезпечити  системне вивчення та дотримання школярами Правил для учнів.

Постійно

Булгак О.М.

Кл.керівники

4.7

Проводити  тематичні виховні години, бесіди, диспути, тренінги з формування толерантних відносин між учнями.

Щомісячно

Булгак О.М.

Кл.керівники

4.8

Провести заходи з питань утвердження гендерної грамотності учнів та їх батьків; виховання гендерної культури та запобігання всім формам насильства в сім’ї .

Постійно

Булгак О.М.

Кл.керівники

4.9

Провести :

-          тиждень захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства в учнівському середовищі;

-          заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів протидії гендерному насильству»;

-          конкурси дитячого малюнка:

      «Діти проти насильства!»,

      «Маю право».

 

18.11-24.11.16

25.11-10.12.16

 

листопад

травень

 

 

 

вчитель правознавства

ЗД НВР

класні

керівники

 

4.10

Провести заходи щодо підвищення обізнаності учасників навчально-виховного процесу  з питання  протидії торгівлі людьми та сексуального насильств над дітьми.

Постійно

 

Барашкова4.11

Посилити контроль за організацією чергування адміністрацією та педагогами під час навчально-виховного процесу,

Постійно

адміністрація

5. Організаційно-методичне забезпечення превентивного виховання учнів

5.1

Здійснювати організаційне та науково-методичне забезпечення превентивного виховання учнів шляхом проведення для педагогічних працівників семінарів, конференцій,  круглих столів, засідань МО, відкритих виховних заходів, тренінгів із залученням науковців, працівників управління юстиції, ССД, ЦСССДМ,  центру сім’ї, правоохоронних органів, інших зацікавлених установ та відомств

Протягом року

адміністрація

5.2

Брати участь у рейдах

-          “Діти вулиці”

-            “Урок”

-            “Комп’ютерний клуб”, організованих ССД та ВКМСД.

Проводити шкільні рейди “Перерва”,  “Дозвілля”, “Буква Н у шкільному журналі”, “Канікули”.

Протягом року

 

 

адміністрація

5.3

Аналізувати стан та  результативність виховної та профілактичної роботи з учнями

Щоквартально

Булгак О.М.

5.4

Підготувати звіти про  виконання Комплексного плану заходів  щодо превентивного виховання учнів  

 

До27.12.16

До27.05.17

Булгак О.М.

5.5

Брати участь у міжнародних просвітницьких та профілактичних програмах та проектах з питань превентивного виховання, погоджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Головним управлінням освіти і науки м. Києва

Протягом року

Барашкова Н.О.

Булгак О.М.